Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

 – Antallet drepte i april er nesten halvert fra 2019, med 7 drepte i år opp mot 13 i fjor, men vi ser likevel en økning i det totale antallet drepte sammenliknet med fjoråret, konstaterer Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Flest i Viken

De største tallene finner vi i Viken med 9 drepte, mens Vestfold og Telemark har den største økningen, med 5 flere drepte. Viken og Trøndelag har en økning på 2. Det er 4 drepte i Nordland og 3 drepte i Innlandet og Trøndelag. I Troms og Finnmark er det 2 trafikkdrepte, mens fylkene Oslo, Rogaland, Agder og Vestland hadde ett dødsfall hver. Størst nedgang er det i Møre og Romsdal med 4 færre drepte, og i Innlandet med 3 færre drepte.

Annen statistikk

26 menn og 5 kvinner omkom i trafikken i årets fire første måneder, der om lag halvparten av de omkomne er menn i alderen 16-40 år. 17 omkom i personbil, og i 12 av de 29 dødsulykkene var tungbil involvert.

Om lag halvparten av de omkomne i årets første måneder er omkommet i møteulykker, men det er også sykkel- og fotgjengerulykker, og i april omkom en ung mann i en MC-ulykke i Enebakk.

Ingen korona-effekt

De strenge korona-tiltakene, med mange mennesker i karantene og på hjemmekontor, påvirker fortsatt aktiviteten på veiene. 

- Ved inngangen til årets femte måned er det vanskelig å se noen korona-effekt på ulykkestallene, fastslår Ranes.

Oversikt ved utgangen av april, sammenliknet med samme perioder tidligere år

Antall drepte*

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Endring

Viken

19

9

7

2

4

7

9

2

Oslo

2

0

1

1

1

0

1

1

Innlandet

1

1

6

2

3

6

3

-3

Vestfold og Telemark

3

2

4

1

1

1

6

5

Agder

1

5

0

1

4

2

1

-1

Rogaland

3

1

4

3

1

0

1

1

Vestland

4

2

6

4

2

3

1

-2

Møre og Romsdal

1

1

0

2

2

4

0

-4

Trøndelag

2

1

8

3

2

1

3

2

Nordland

3

1

1

3

2

3

4

1

Troms og Finnmark

0

4

3

1

2

2

2

0

Hele landet

39

27

40

23

24

29

31

2

 

Antall drepte fordelt etter type ulykke*

Type ulykke

2014

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Møteulykker

17

 

12

20

11

14

12

15

Utforkjøring

8

 

8

12

2

6

7

8

Kryssulykke

4

 

2

2

0

1

2

1

Påkjøring bakfra

2

 

2

1

2

0

1

1

Fotgjengerulykke

8

 

3

3

5

3

6

3

Annet

0

 

0

2

3

0

1

3

SUM

39

 

27

40

23

24

29

31

 

Antall drepte fordelt etter kjøretøy*

Enhet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fotgjenger

8

3

3

4

2

6

4

Sykkel

2

0

2

2

2

0

3

Moped og mc

3

2

3

1

1

3

1

Personbil

19

21

29

11

18

16

17

Tungbil

1

1

0

1

0

3

5

Annet

6

0

3

4

1

1

1

SUM

39

27

40

23

24

29

31

 

*Foreløpige tall.

 

Talsperson: Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet, Guro Ranes, mobil 918 59 219