Statens vegvesen intensiverer nå arbeidet mot de yngre trafikantene, med ny film og jenter i «Baksetet».

Som far så sønn

Den nye kampanjefilmen «Som far så sønn» skal gjøre foreldre bevisste på at de er forbilder i mange situasjoner, også i trafikken. Filmen vil bli vist på TV og delt i sosiale medier.

-Vi ønsker å gjøre foreldrene mer bevisste på at fart går i arv, på lik linje med andre vaner. Foreldrene er barnas aller første trafikklærer. Når de selv skal ut i trafikken en dag, er det sannsynligvis foreldrenes kjørestil de vil kopiere, bevisst eller ubevisst, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

6 av 10 gutter i alderen 18-30 år tror at far synes det er greit om de kjører litt for fort. Gutter som selv mener det er greit å kjøre 10-15 km/t over fartsgrensen, tror i størst grad at faren deres aksepterer det. Langt færre tror mor ville akseptert det samme, viser en ny SINTEF-undersøkelse.

-Målet er å gjøre det sosialt uakseptabelt blant unge gutter å kjøre for fort. Vi bruker flere veger inn til målgruppen. Nå vil vi derfor snakke til gutta gjennom foreldre og jenter i samme alder, sier Molnes.

Heidi og Caroline i «Baksetet»

På Facebook-siden «Ungdom og fart» tar jentene over styringa. I konseptet «Baksetet» er det i en drøy uke Heidi og Caroline som kjører showet, fra baksetet på en gammel Toyota Corolla.

- I fjor høst så vi at jentene var veldig aktive i diskusjonene på Facebook. Vi tror at vegen til gutta går gjennom jentene. Når to jenter nå «kupper» Facebook-siden for en ukes tid, så setter vi dette sosiale spillet litt mer i system, sier Molnes.

Med en ”live desk” skal jentene aktivt ta i bruk aktiviteten og innleggene på Facebook-siden. I perioden 12.-19. april vil målgruppen hver dag bli utfordret og involvert, i form av skjult kamera, stunts, samtaler og dramatisering.

Engasjement kan endre holdninger

I fjor høst skapte fartskampanjen «Ungdom og fart» både engasjement og refleksjon. Evalueringen av kampanjen viser at majoriteten av gutter i målgruppen har sett filmene og oppfattet budskapet. Målgruppen beskriver filmene som morsomme, tankevekkende og informative. Kampanjen i sin helhet blir oppfattet som nyttig og seriøs.

-Innhold som ikke engasjerer, flytter ingen grenser. For å engasjere og påvirke målgruppen, må vi tørre å bruke virkemidler som det gnistrer litt av. Det tar tid å endre holdninger, og effekten må måles over tid, men vi ser at tematikken og vinklingen har engasjert. Vi har truffet en liten nerve og den vil vi fortsette å pirke borti, sier Molnes.