- Folk er flinke og ansvarlige i juletrafikken. Men vær likevel på vakt. Skiftende vær- og føreforhold, spesielt på og over fjellet, kan gjøre turen krevende. Økt trafikk på veiene betyr også økt risiko, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. 

80 juletrafikk-ulykker

Hvert år skjer det om lag 80 ulykker med personskader i juletrafikken. I fjor mistet hele seks mennesker livet i juletrafikken mot to i 2016 og ingen i 2015 og 2014.

- Om du tilpasser farten etter forholdene og holder fartsgrensen bidrar du til en trafikksikker juletrafikken både for deg, dine og alle andre som er ute på veiene. Det er også viktig å sikre både passasjerer og last på en skikkelig måte, sier Gustavsen. 

Stress ned

Vegdirektøren er overrasket over at mange har det ubegripelig travelt i juletrafikken.

- Mitt største juleønske er en jul uten drepte og hardt skadde i juletrafikken. Mange kjører på veier de ikke er vant med å kjøre. Været og føre kan være krevende. For høy fart og unødvendige forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er dessverre gjengangere i juleulykkene. Planlegg turen godt. Bruk den tiden som trengs. Det er bedre å komme fram litt senere enn ikke i det hele tatt, sier Terje Moe Gustavsen.

 

 

Vegdirektørens juleønsker

  • Sjekk vær- og føremeldinger. Planlegg turen!
  • Kjør etter forholdene og hold fartsgrensen. Hold køen!
  • Bruk bilbelte
  • Bruk hodet, ikke mist det. Pakk bilen riktig
  • Sørg for at bilen er i god teknisk stand
  • Stopp og sov hvis du blir trøtt