Statens vegvesen vil at flere skal sykle hele året, og faser inn strengere krav til rydding av snø og is på hovedsykkelvegene.

Flere sykler!

I følge den ferske reisevaneundersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt brukte syv prosent sykkelen til og fra jobb. På vinteren er det færre, men utviklingen går i riktig retning!

- Vi ser en gledelig økning til 2,1 prosent sykling i månedene januar, februar og mars, sier seniorrådgiver Torstein Bremset i Vegdirektoratet. Det er opp fra 1,1 prosent i forrige undersøkelse.

Vi ser også at gjennomsnittslengden på sykkelturene øker fra 4 til 5 km, legger han til.

Feier for syklistene

Det skal bli mer attraktivt å pendle til jobb. Statens vegvesen bygger sykkelveger med høy kvalitet. Det er også viktig med god helårsdrift av sykkelveiene.

Ifølge den nye standarden skal løssnø og is fjernes på gang- og sykkelveier. I byer med høy sykkeltrafikk skal det være bart også på sykkelvegene. På mindre trafikkerte sykkelveganlegg tillates en hard og jevn snø- eller issåle med maks 1 cm løs snø.

De nye kravene gjelder nå for 40 prosent av Vegvesenets driftsområder, og vil være faset inn for hele riksvegnettet i 2017.

Vedlagt finner du Vegvesenets brosjyre om drift av sykkelveger.

Ildsjeler bak vintersykkeldag

Ildsjeler i Nord-Amerika har jobbet for en verdensomspennende vintersykkel-til-jobb-dag, og det er i år tredje gangen dagen markeres.

I Norge er det flere lokale arrangementer. Registrer gjerne din sykkeltur her og svar på noen spørsmål om livet som vintersyklist.

Kontaktperson:

Kontaktperson i Statens vegvesen, Vegdirektoratet er Torstein Bremset, mobil 90733374.