- Vi har lest artikkelen med noe undring. De tall som er oppgitt for Statens vegvesen generelt og Bjørvikaprosjektet spesielt, stemmer. Derimot er påstander om at vi har nektet å oppgi våre konsulentkostnader i 2008 feil. Dette er  offentlige tall som kommer fram i vårt regnskap og vår rapportering.

-Videre mener vi at kritikk om manglende strategi og manglende interne retningslinjer for kjøp og bruk av konsulenttjenester, ikke rammer oss. Vi har regelverk og kjøreregler på plass, selv om vi selvsagt hele tiden arbeider for å bli bedre og mer profesjonelle bestillere av denne type tjenester, sier Lars Aksnes, leder for vegdirektørens styringsstab.

Bjørvikaprosjektet og konsulentbruk

Bjørvikaprosjektet er viet særskilt plass i Dagsavisen oppslag om undersøkelsen som Senter for statlig økonomistyring og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført.

Konsulentutgiftene i Bjørvikaprosjektet består i hovedsak av prosjekterende ingeniørarbeid, miljøoppfølging og noe innleid byggeledelse.  - Disse utgiftene ligger hittil på rundt fire prosent av de totale kostnadene. Vi skal bygge i Bjørvika i flere år ennå og utgiftene vil øke. Dette er helt normale kostnader i et stort veg- og tunnelprosjekt, sier prosjektleder Svein Røed. - Vi har en klar strategi for konsulentbruk og alle kontraktene er inngått etter konkurranse, legger han til.

Komplekst byggeprosjekt

Bjørvika er et meget komplekst byggeprosjekt, der nye tunneler og veger bygges i eksisterende infrastruktur. Grunnforholdene på landsidene i Bjørvika er krevende. I sjøen ligger den første senketunnelen i Norge.

- Et solid prosjekterende forarbeid er helt nødvendig for at man skal ha gode anbudsgrunnlag og dermed god økonomistyring og oppfølging i anleggsfasen, sier Røed. -Dagsavisens pedagogikk faller uheldig ut "Konsulentene tjente 272 000 kroner per meter veg". For det første er det neppe antall meter, men kompleksiteten som styrer kostnadene. Men skulle man likevel dele kostnadene på antall meter, så må man i hvert fall ta med hele prosjektet. Bjørvikaprosjektet er som kjent mye mer enn 1 100 meter tunnel. I prosjektet inngår blant annet bruer, betongtunneler, fjelltunneler, hovedveier, planskilte kryss og bygater, sier Svein Røed i Bjørvikaprosjektet.

(Artikkelen som kommenteres er i Dagsavisens papirutgave)