Våre tall viser nemlig at vi har hatt en jevn økning både i antall kvinnelige ansatte og kvinnelige ledere de siste femten årene. I første tertial i 2003 hadde Vegvesenet 53 kvinnelige ledere (22 prosent), mens vi per i dag har 191 kvinner i lederstillinger (37 prosent). Antallet kvinnelige ledere har økt med 15 prosent på femten år. I 2003 var 50 prosent av alle nyansatte ledere kvinner, mens i 2018 var tallet 67 prosent, en økning på 17 prosent. 

En attraktiv arbeidsplass for alle

Vidar Lødrup (Foto: Knut Opeide)Vidar Lødrup (Foto: Knut Opeide)

– Likestilling har vært på vår dagsorden i mange år. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver uansett kjønn – og det har vi oppnådd, sier Vidar Lødrup, HR-direktør i Vegvesenet. I fjor kåret Universum Statens vegvesen som landets 9.mest attraktive arbeidsplass for ingeniører. I underkant av 10 000 yrkesaktive med høyere utdanning deltok i undersøkelsen. En interessant observasjon var at kvinnelige ingeniører rangerer Vegvesenet som nr. 7, mens mannlige ingeniører har oss på en 12. plass. – Vegdirektøren vil være leder for en åpen og inkluderende etat. Han ønsker at Vegvesenet skal fremme likestilling og bidra til et samfunn uten diskriminering, både når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og seksuell orientering, fastslår Lødrup.

 

 

Antall ansatte kvinner i Statens vegvesen fra 2003 til 2019Antall ansatte kvinner i Statens vegvesen fra 2003 til 2019

På landsbasis er trenden litt annerledes…

I 2018 gjennomførte Byggeindustrien en undersøkelse for å kartlegge antallet kvinnelige toppledere i bygg- og anleggsbransjen i Norge. Med utgangspunkt i sin egen liste over Norges største entreprenørselskap var konklusjonen at kun sju av 100 toppledere var kvinnelige. Les mer om undersøkelsen i Byggeindustrien

– Med tanke på at bygg- og anleggsbransjen på landsbasis nærmest roper etter flere kvinner, er jeg ekstra glad for å se at Vegvesenet har hatt en sterk og jevn økning av antall kvinnelige ansatte, også i lederstillinger, sier Lødrup.

Antall kvinnelige ledere i Statens vegvesen fra 2003 til 2019Antall kvinnelige ledere i Statens vegvesen fra 2003 til 2019

Møt tre av våre kvinnelige prosjektledere 

Resultatdrevet prosjektleder i Trøndelag

Hanne Louise Moe  (Foto:Lars Erik Sira)Hanne Louise Moe (Foto:Lars Erik Sira)

Hanne Louise Moe er ingeniørgeolog og har vært prosjektleder for Fosenvegene og fylkesveg 714 (Laksevegen) i Trøndelag siden 2013. Kontorplassen har hun i Trondheim, men halvparten av uka er hun ute på anleggene som ligger flere timer unna byen. Moe forteller at prosjektene omfatter to bompengepakke-prosjekter, i tillegg til to tunnelprosjekter som omfatter skred- og rassikring. – Jeg ble spurt om å stillingen som prosjektleder etter at jeg hadde vært i Vegvesenet i ett år, det var raskere enn planlagt, men jeg har ikke angret, jeg er glad i jobben min!

– Det er utfordrende å være leder «på avstand», men jeg er så heldig at jeg har selvgående, flinke ansatte som vet å ta kontakt med meg når de har behov for det. Hittil har det fungert bra, understreker hun. I Trøndelag satses det virkelig på infrastruktur, og fylket som vegeier har vært fornøyde med Vegvesenet som byggherre, og velger oss som leverandør og det tar jeg som en skikkelig tillitserklæring. Jeg tror at fylket ser at vi er «framoverlente» og kreative og foreslår løsninger som strekker pengene og gir mer vei. Vi har vist at vi ikke setter oss ned og gir opp når ting er utfordrende, i stedet tenker vi «dette må vi få til!». Jeg drives av konkrete resultater, og i jobben min ser jeg at vi gjør store forbedringer både med hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet. Jeg får masse energi når ordføreren eller lokalbefolkningen gir tilbakemeldinger om at de er fornøyde! Selv om Moe har en travel jobbhverdag, sier hun at hun har mer egentid nå som barna har blitt voksne.
– Jeg trener karate, står på ski og slalom, går turer i fjellet, leser bøker og liker hagearbeid om sommeren, sier hun.

– Ønsker meg flere kvinner!

– Jeg har egentlig blitt vant til at jeg ofte er den eneste kvinnen i veiprosjekter, men jeg skulle ønske at vi var enda flere. Jeg føler ikke at jeg blir behandlet annerledes, men det er en påfallende trend at det er så skjev fordeling mellom kjønnene. Selv ønsker jeg meg flere kvalifiserte kvinnelige søkere til ledige stillinger i Vegvesenet, jeg tror det er sunt med balanse, avslutter hun.

Energisk leder av metrobussprosjektet i bymiljøpakke Trondheim

Mari Forsnes (Foto:Knut Opeide)Mari Forsnes (Foto:Knut Opeide)

Mari Forsnes fra Trondheim har vært leder for metrobussprosjektet i Trondheim siden høsten 2017. Metrobussene er en ny type buss som er ekstra lange, slik at de kan transportere mange flere passasjerer.

– Trondheim får nesten 300 busser mot drøyt 200 i dag, i tillegg blir hele bussparken utslippsfri, forteller Forsnes.

Metrobussprosjektet innebærer bygging av:

  • 130 lange holdeplasser med høy standard som må bygges fra bunnen av eller oppgraderes
  •  8 omstigningspunkt
  • 6 knutepunkt
  • 10 km mer kollektivfelt
  • bygging av lengre leskur

Komplekst, men variert og spennende!

Metrobussprosjektet er inndelt i mange byggepakker hvor hver byggeleder har ansvaret for 4-5 pakker hver.
– Det er min jobb å vite hva som er status i de enkelte byggepakkene fra forprosjekt/reguleringsplan til ferdig prosjektert byggeplan, og å følge opp alle kontraktene med eksterne entreprenører. Samtidig jobber vi med å lyse ut anskaffelser, og det er mye arbeid med å utarbeide konkurransegrunnlaget. Alt skjer samtidig, og alle byggepakkene er på forskjellige stadier, så det er mye å holde styr på! Forsnes forteller at hennes geniale måte å holde oversikten på er gule post-it-lapper. – Jeg har gule lapper overalt, ler hun. Forsnes tilføyer at hun henter energi og «påfyll» fra tid med venner og familie, skiturer, fjellturer og ferier til nye og spennende steder.

På befaring i kjole

– Jeg opplever det ikke som en hindring å være kvinne, tvert imot får jeg ofte høre at det er kuult at jeg som kvinne er leder for et så stort prosjekt. Jeg får mange positive tilbakemeldinger både fra kolleger og fra eksterne som synes det er kuult at jeg har på kjole eller skjørt på jobb. Skal man ut på anleggene må man jo ha på seg verneutstyr uansett så da spiller det ingen rolle hva man har på seg under!

Full fart forover!

Therese Høy (Foto: Einar Søberg)Therese Høy (Foto: Einar Søberg)

Therese Høy vært prosjektleder for Prosjekt Vestoppland siden august 2018, og leder dermed et av de største utbyggingsprosjektene i Statens vegvesen. Høy har sin daglige arbeidsplass på anleggsriggen på Roa. Per nå har prosjektet ansvaret for utbygging av E16 i Valdres og riksveg 4 mellom Roa og Lygna på Hadeland.

– I perioden 2007-2010 jobbet jeg som controller og med prosjektstyring i Statens vegvesen. Etter det har jeg jobbet som prosjektleder i konsulentbransjen med oppdrag for ulike private og offentlige utbyggere, sier Høy. – Jobben min er krevende og variert. Det er full fart hele tiden, og jeg rekker aldri å kjede meg! E16 Bagn-Bjørgo er under bygging nå, og det er min jobb å være i forkant når nye aktiviteter skal starte opp. Når det gjelder rv.4, jobber vi nå med å sikre finansiering i tillegg til å jobbe med konkurransegrunnlag for entreprisene. I tillegg pågår planprosesser og reguleringsendringer. Det er mye å holde styr på, og jeg må ha full kontroll på hvem som skal gjøre hva, og hva som skal gjøres når i de ulike prosessene som foregår parallelt, sier hun. Jeg trives godt, og henter energi fra lange turer i skogen på fritiden, sier hun.

Fag viktigere enn kjønn

-Det er viktig for meg at folk har det bra, det er også en viktig del av jobben min som prosjektleder. Heldigvis har jeg flinke, selvgående folk, og vi har det gøy på jobb. Jeg tenker egentlig ikke at det er et problem å være kvinne i denne bransjen; det kan ha både fordeler og ulemper. Jeg har lang erfaring med å jobbe i mannsdominerte bransjer, og jeg opplever at så lenge vi er konsentrert om faget, så blir jeg behandlet likt som menn i 99 prosent av tilfellene, sier hun.