Lenge har Oslo og Bergen hatt landes høyeste piggfriandel. Men nå kan også bilistene i Asker og Bærum smykke seg med det samme. I vinter brukte rundt 85 prosent piggfrie vinterdekk i disse byene, viser tellinger fra Statens vegvesen.

I Drammen, Nedre Glomma og på Nord-Jæren er piggfriandelen økt til om lag nesten 80 prosent.

Gebyr gir mindre pigg

- Sammenhengen mellom piggdekkgebyr og høy andel av piggfrie vinterdekk er tydelig. Oslo og Bergen er de to eneste byene som har gebyr. Gebyret påvirker dem i Asker og Bærum, men også i Drammen. Stavanger kommune har kjørt kampanje "Snart piggfri" i to år med et bakteppe om å innføre gebyr. Det har åpenbart gitt frukter, siden piggfriveksten har vært den kraftigste i hele landet, sier Pål Rosland i Statens vegvesen.

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har også vært aktive med gode informasjonskampanjer.

Rosland registrerer at Trondheims piggfriandelen har stabilisert seg på 64 prosent. Kommunen avviklet piggdekkgebyret i 2010. Den gang var piggfriandelen den samme som den var i Stavanger-området nå sist vinter. Nedgangen har vært på nesten 15 prosentpoeng.

- Det viser at piggdekkgebyr er et effektivt virkemiddel for å sikre høy piggfriandel, sier Rosland.

Moderate utslag

Statens vegvesens piggdekktellinger i vinter viser moderate utslag fra tidligere år. Kristiansand har 62 prosent. Byene ved Mjøsa har en piggfriandel rundt 50 prosent, mens Tromsø ligger på 13. 

Imidlertid viser tallene fra Grenland og Ålesund en økning på 15 prosentpoeng over de siste 7 årene. Grenland er på vei mot 70 og Ålesund mot 50 prosent.

Har helseeffekt

Svevestøv har helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

- Tiden er kommet for å legge om til sommerdekk. De som har brukt piggdekk i Sør-Norge må ha skiftet nå. De med piggfrie vinterdekk må skifte så snart vårsolen tar tak. Disse dekkene er ikke laget for sommerføre, sier Pål Rosland i Statens vegvesen. 

 

Fakta: Piggfriandelen i 2015 i norske byer

By/ byområde

Piggfri-andel

Bergen

86 %

Oslo

85 %

Asker og Bærum

84 %

Drammen

80 %

Fredrikstad og Sarpsborg

79 %

Stavanger og Sandnes

78 %

Skien og Porsgrunn

65 %

Trondheim

64 %

Kristiansand

62 %

Hamar

53 %

Lillehammer

47 %

Ålesund

46 %

Tromsø

13 %