Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

 – Dette er en økning i antall drepte sammenliknet med fjoråret og slett ikke den utviklingen vi ønsker, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

I mars var det samme antall drepte som i fjor, mens det både i januar og februar var flere drepte sammenliknet med 2019.

Flest i Viken

Viken har vært hardest rammet i årets tre første måneder med sju drepte, mens det er fire drepte i Vestfold og Telemark og tre drepte i henholdsvis Innlandet og Nordland. I Trøndelag og Troms og Finnmark er det to trafikkdrepte, mens fylkene Oslo, Rogaland, Agder hadde ett dødsfall hver.

Møre og Romsdal og Vestland er de eneste fylkene som ikke har hatt en eneste dødsulykke hittil i 2020.

Annen statistikk

20 menn og 4 kvinner omkom i trafikken i årets tre første måneder, der over halvparten av ulykkene involverer unge menn. 12 omkom i personbil, og i over halvparten av de 22 dødsulykkene var tungbil involvert.

Over halvparten av de omkomne i årets første måneder er omkommet i møteulykker, men det er også to fotgjengerulykker. I januar ble en eldre dame påkjørt av en tungtransport i Drammen, og få dager senere døde en 2 år gammel gutt etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han krysset et gangfelt i Oslo.

Statistikk ved utgangen av mars:

2020*

2019

2018

2017

2016

2015

24

16

16

18

31

23


*Foreløpig

Korona-effekt

De strenge korona-tiltakene, med mange mennesker i karantene og på hjemmekontor, påvirker også aktiviteten på veiene. 

- Vi vet at lavere aktivitet i samfunnet gir lavere trafikktall og vi forventer derfor også lavere ulykkestall, forklarer Ranes. – Foreløpig ser vi ikke dette på ulykkestallene, men det må gå lenger tid før vi kan konkludere med hvilken effekt koronaen får på trafikksikkerheten.

Nedgangen i trafikken i forbindelse med korona-situasjonen skaper ellers en helt ny og spesiell situasjon.

- Vi er faglig sett nysgjerrige på hva som skjer nå. For eksempel er situasjonen at det nå oftere er fartsgrensene som setter begrensninger på valgt hastighetsnivå og ikke øvrige trafikanter. Heldigvis har Utrykningspolitiet også et fokus på dette med jevnlige fartskontroller selv om trafikken nå har gått ned. De har blant annet tatt flere yngre sjåfører i høy fart.

Hold oppmerksomheten oppe i påsken

Om få dager går landet inn i påskehøytiden. Med innskrenkede reisemuligheter til hytta, fjellet og utlandet kan sikkert mange bli fristet av en dagstur med bil.

- Vi vil benytte denne anledningen til ytterligere å forsterke rådet om at folk er oppmerksomme og avpasser fart og ferdsel etter forholdene, sier Ranes. - Helsevesenet har stor belastning på grunn av korona-epidemien, og enhver trafikkskade opptar ressurser i en allerede presset situasjon.

I verdenstoppen

I 2019 var Norge for femte år på rad et av landene i Europa med færrest drepte i trafikken i forhold til antall innbyggere.

- Vi har satt oss høye og ambisiøse mål. Selv om vi i fjor hadde lav risiko for å dø i trafikken, ser vi en økning i antall drepte dette kvartalet. Verdensmester er noe du har vært, ikke noe du fortsatt er. Det betyr at vi må jobbe enda mer målretta, systematisk, helhetlig og koordinert. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis, sier Ranes.

(Se regionale pressemeldinger meny til høyre.)