– Vi er glad for at departementet nå ønsker å øke antall strekninger med måling av gjennomsnittsfart (streknings-ATK), sier avdelingsdirektør Guro Ranes. – Vi har utarbeidet en liste med forslag til nye strekninger som kan etableres allerede i 2011. Strekningene er kommet frem etter innspill fra distriktene, og aktuelle vegstrekninger er blant annet:

  • Rv 653 Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal
  • E6 Helltunnelen i Sør-Trøndelag
  • E39 Byfjordtunnelen i Rogaland
  • Rv 7 Hallingdal, Buskerud
  • I tillegg er Lavangsdalen og Tromsøysundtunnelen i Troms høyt prioriterte vegstrekninger

I tillegg vil sannsynligvis streknings-ATK bli etablert på følgende strekninger:

  • Rv 475 Flekkerøytunnelen, Vest-Agder
  • E16 Lærdalstunnelen, Sogn og Fjordane
  • Rv 25 Elverum-Trysil, Hedmark
  • Rv 8 Stryken – Grua, Oppland
  • Fv 57 Lindås – Lauås syd, Hordaland 

Ønsker ytterligere erfaring
Statens vegvesen har evaluert tre vegstrekninger med måling av gjennomsnittsfart, og undersøkelsen viser at tiltaket gir forventet fartsreduksjon og dermed også ønsket trafikksikkerhetseffekt. For eksempel er ulykkesrisikoen på en strekning på Dovrefjellet redusert med om lag 35 prosent som følge av måling av gjennomsnittsfart.

– Resultatene fra første fase av utprøvingen av gjennomsnittsmåling på veg er svært gode. Vi ønsker nå å vinne erfaring på ulike typer tunneler før kriteriene for etablering ferdigstilles og oppfølgingen overlates til regionene, sier Guro videre. – Alle de foreslåtte strekningene må gjennomgås i detalj for å sjekke ut hvorvidt de tilfredsstiller kriteriene for oppsett av ATK. Vi må blant annet regne med flere fartstellinger og en nøye gjennomgang av ulykkessituasjon på stedet, sier Guro Ranes.

– Vi kan klare å sette systemene i drift allerede før telen har gått på noen av strekningene. Det gjelder for bla for E39 Byfjordtunnelen, FV 653 Eiksundtunnelen og Rv 7 Hallingdal. De andre strekningene må vente til klima tillater oppsett av utstyr langs og i vegen, avslutter Ranes.

I løpet av de neste tre årene vurderes det å etablere streknings-ATK på inntil 40 strekninger, inkludert de 11 i 2011, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.