Teknologidagene 2017 er årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren. Her markerer Statens vegvesen seg som en sentral aktør for å få mer grønn transport i Norge. I løpet av fem dager kan deltakerne oppleve interessante fagkonferanser, norske og internasjonale foredragsholdere, lynforedrag, debatter og sosiale sammenkomster.

Ikke alle har anledning til fysisk å være på konferansen i Trondheim. Da kan det være greit å vite at det finnes tilbud om å få med seg flere av de store programpostene via livestreaming på Vegnett.

Følgende konferanser vil bli streamet: