Mange bestilte timer til hallkontroll ved trafikkstasjonene blir ikke brukt. I fjor var det over 5000 som ikke møtte. Dette gir unødvendig lange ventetider og dårlig utnyttelse av kontrollhallene, spesielt i pressperioder.

Ledige timer kan brukes av andre

–Forhåndsbetaling av kontrollgebyr innføres fra og med 1. januar. Gebyr for «ikke møtt» skal motvirke at timer står ubrukte. I stedet skal potensielt ubenyttede timer fristilles slik at de kan bestilles av andre for å slippe unødvendig venting.

Det opplyser Hans Olav Simonsen i Statens vegvesen.

Gebyret betales i selvbetjeningsløsningen for bestilling av time, eventuelt ved en trafikkstasjon.

Gebyr for «Ikke møtt» er begrenset til kontrolltimer og godkjenninger som er gebyrbelagt.

Tre dagers betalingsfrist

Betalingsfrist er maksimum tre arbeidsdager etter bestilling. Deretter vil timen kunne benyttes av andre.  Vegvesenet har både bestillinger (gebyrfrie kontrolltyper) og reserverbare kontroller som slike timer kan benyttes til.

Den som bestiller betaler

-Mange av timene er ofte bestilt av en annen person eller bedrift enn den som står registrert som kjøretøyeier. Det er den som bestiller timen som har ansvar for å betale gebyr for kontroll, selv om timen ikke benyttes, sier Simonsen.

Varsling via SMS

Når du bestiller time etter nyttår, vil du få en SMS med bekreftelse på timen og frist for betaling. Du får og en SMS med bekreftelse ved endring av time, på at du har betalt, og du får en påminnelse på SMS dagen før du skal møte opp.

Endring av time

Det er mulig å endre både tid og sted for en bestilt kontrolltime. Frist for betaling av gebyr beregnes fortsatt fra tidspunktet for den opprinnelige bestillingen.

-Det er enklere å endre time du har forhåndsbetalt enn å avbestille og betale på nytt. Ved endring av tid og/ eller sted, vil gebyret følge bestillingen, opplyser Simonsen.

Ved avbestilling av time vil en få refundert gebyret. Hvordan dette gjøres informeres det om på nettsiden når kontrollgebyret innføres 1. januar.

Dokumentasjon og forutsetninger for saksbehandling

Husk å ta med nødvendig dokumentasjon til kjøretøykontrollen. Kravet til dokumentasjon varierer for de ulike kjøretøykontrollene. Du får beskjed om hva du må ta med til den aktuelle kontrollen når du bestiller time.