Selv om det blir stadig færre ulykker med motorsykkel (MC) vil Statens vegvesen forsterke innsatsen og vurderer flere nye tiltak.

En rekke nye tiltak vurderes for å gjøre motorsykkelkjøring enda tryggere. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)En rekke nye tiltak vurderes for å gjøre motorsykkelkjøring enda tryggere. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

MC utgjør 20 prosent av dødsulykkene

MC utgjør bare fem prosent av kjøretøyparken i Norge, men er involvert i 20 prosent av dødsulykkene i trafikken.

– Selv om vi har hatt en positiv utvikling etter 15 år med målrettet arbeid skal ulykkene også på dette området ned i tiden fremover. Motorsyklister er fortsatt sterkt ulykkesutsatt sammenlignet med andre grupper i trafikken, sier Lars Inge Haslie i Statens vegvesen.

Vegvesenet skal nå revidere sin nasjonale strategi for motorsykkel og moped, og det jobbes også med konkrete tiltak mot MC-ulykker i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021.

Kraftig reduksjon i MC-ulykker

I perioden 2010–14 har det vært 38 prosent færre dødsulykker på MC sammenlignet med 2005–9. På samme tid har antall motorsykler i trafikken økt med 22 prosent.

Risikoen for å omkomme er blitt redusert med 27 prosent for lett MC og 40 prosent for tung MC, sier en analyse TØI har gjort for Vegvesenet basert på etatens ulykkesanalyser av 254 dødsulykker fra 2005 til 2014.

Nye tiltak

I dag arbeider Vegvesenet med en rekke tiltak rettet mot MC-førere, som omfattende føreropplæring, holdningskampanjer, rapportering av «vegfeller» og riktig bruk av hjelm og verneutstyr.

- Det er ikke mulig å peke på ett tiltak som har bidratt mest til den positive utviklingen. Men vi mener at den samlede tiltakspakken i den nasjonale MC-strategien har riktig innretning, sier Haslie.

Forslag til tiltak for å hindre MC-ulykker

TØI-rapporten peker på forslag til flere tiltak:

  • Øke MC-enes synlighet forfra, blant annet nye frontlykter
  • Elektronisk nøkkel mot kjøring uten førerkort
  • Bedre sikring av parkerte MC som tiltak mot kjøring med stjålne MC
  • Automatisk fartstilpasning (Intelligent speed adaptation, ISA) som varsler føreren om at hastigheten er for høy
  • Automatisk ulykkesvarsling