Bakgrunnen er Covid 19-smittesituasjonen.

Unntaket som Statens vegvesen har gitt gjelder fra 1. april til 1. juni 2021 og er en forlengelse fra tre tidligere unntaksperioder.

Vedtaket er i tråd med beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Unntaket gjelder forutsatt at det er passende soveplasser for hver sjåfør og at kjøretøyet står stille.