Manglende bevissthet rundt korrekt bruk, hygiene og utskifting av munnstykker kan i verste fall gjøre alkolåsen til en potensiell smittekilde.

- Derfor har vi vedtatt unntak fra krav om bruk av alkolås i busser og minibusser (M2- og M3-kjøretøy) som er omfattet av alkolåsforskriften. Unntaket er foreløpig et tidsubestemt midlertidig tiltak knyttet til den pågående koronapandemien, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Unntaket gjelder kun for bruken av alkolås. Det er fortsatt krav til montering. Frakobling kan bare gjøres av godkjent alkolåsverksted.

 

Det finnes i tillegg et stort antall kjøretøy ikke omfattes av vår forskrift, men der for eksempel fylkeskommunen har stilt krav om montering og bruk av alkolås. Transportselskapene må for disse kjøretøyene rette behovet for et tilsvarende unntak til fylkeskommunene.