Direktivetangir krav til utforming av frontale beskyttelsessystemer for kjøretøy i klasse M1 (personbil) og for klasse N1 (varebil), med en totalvekt ikke over 3500 kg.

Direktivet er implementert i Kjøretøyforskriftens§ 14-3

Frontalt beskyttelsessystem omfatter:

  • kufanger
  • frontbøyle med/uten påmonterte lykter (lysbøyle),
  • og andre systemer som monteres foran på kjøretøyet

Unntak:Særskilte konstruksjoner med maks masse på 0,5 kg, som kun er beregnet til å beskytte lyktene.

 

Integrerte systemer og ettermontering

Direktivet fastlegger tekniske krav både for frontale beskyttelsessystemer som er originalutstyrt på kjøretøyet og for systemer som fremstår som separate tekniske enheter (ettermontering av utstyr).

Implementeringsdato

Fra og med 25. mai 2007: Skal alle frontale beskyttelsessystemer være i henhold til direktiv 2005/66/EF. Kravet gjelder for personbiler og varebiler med en totalvekt på 3500 kg.

Etter denne datoen er det ikke mulig å registrere de frontale beskyttelsessystemene på en trafikkstasjon, hvis de ikke er i henhold til direktiv 2005/66/EF.

Overgangsordning:

På grunn av kapasitetsproblemer ved trafikkstasjonene ble det innført en overgangsordning som gjorde det mulig å bestille time innen 25. mai 2007 for godkjenning av utstyr produsert etter direktiv 74/483/EF, eventuelt som endret ved direktiv 79/488/EØF. De kundene som har bestilt time innen fristen skal ha fått utstedt en bekreftelse på at timen er bestilt. Denne bekreftelsen skal anses som en tidsbegrenset dispensasjon inntil det frontale beskyttelsessystemet er godkjent eller avslått ved en trafikkstasjon. Bekreftelsen skal ligge sammen med vognkortet og skal kunne vises ved en evt. utekontroll.

For alle frontale beskyttelsessystemer


Dokumentasjonskrav

Utstyret skal tilfredsstille kravene i gjeldende direktiv, og det må fremvises dokumentasjon på dette. All dokumentasjon skal være utstedt på kjøretøyets understellsnummer eller merke/type evt. variant/versjon, i kombinasjon med merke/type av det påmonterte utstyret. Dokumentasjon skal komme fra fabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium.

Fremstilling av kjøretøyet for trafikkstasjon

Hvis det ettermonteres utstyr på kjøretøyet (kufangere, frontbøyler med/uten påmonterte lykter, vinsjer o.l.), skal kjøretøyet fremstilles for en trafikkstasjon for ny godkjenning, jf. Kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 3.1. Det er bileierens ansvar å få registrert dette så snart som mulig, slik at endringene som er gjort på kjøretøyet blir i samsvar med vognkortet.

Unntak:

De frontale beskyttelsessystemene som er typegodkjent i henhold til direktiv 2005/66/EF, skal ha påført et EF-typegodkjenningsmerket som er uutslettelig (varig) og lett leselig.

Hvis et frontalt beskyttelsessystem er typegodkjent med EF-typegodkjenningsmerke, er det ikke nødvendig å fremstille kjøretøyet på en trafikkstasjon. Et krav er at det skal ligge ved en dokumentasjon sammen med bilens vognkort som viser at det frontale beskyttelsessystemet tilfredsstiller direktiv 2005/66/EF. 

Merking

EF-typegodkjenningsmerket skal være påmontert på det frontale beskyttelsessystemet på en slik måte at det er uutslettelig (varig) og let leselig, også når systemet er montert på kjøretøyet.