Også i jule- og nyttårstrafikken skjer trafikkulykker. De siste fem årene har det i gjennomsnitt vært 114 alvorlige trafikkulykker med fire drepte fra lillejulaften til 2. nyttårsdag.

 - Folk er stort sett flinke og tar det med ro i juletrafikken. Men vi er likevel urolig. Stor trafikk på vegene betyr økt risiko for trafikkulykker. Ofte er det også krevende veg- og værforhold i denne perioden. Her har vi alle som ferdes på vegene et felles ansvar for å redusere risikoen for at noe skal skje, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Juleulykkene

Høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er en gjenganger i jule- og nyttårstrafikken. De fleste ulykkene er møte- og utforkjøringsulykker. Forbikjøringer er også noe som ofte skaper ulykker i trafikken, enten i form av påkjøring bakfra, utforkjøring eller møteulykke.

- Mange kjører på veger de ikke er vant til å kjøre. Det viktigste er å tilpasse fartene etter forholdene, sier Brandtsegg.

Mange biler er fulle og tungt lastet med gaver og skiutstyr, noe som sammen med vinterføre og høy fart gir dårligere kontroll på bilen. Rus og manglende bruk av bilbelter er også en gjennomgående trekk viser analyser av juleulykkene.


Positivt 2014

Norge er på vei mot et bedre trafikksikkerhetsår. Pr. 1. desember hadde 146 mistet livet på norske veger i 2014. Dette er 20 færre enn på samme tidspunkt i 2013. Gjennomsnittet for årets 11 første måneder i tiårsperioden 2004-13 er 195 omkomne.

- Dette er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot trafikkdøden er en av samfunnets viktigste kamper, sier Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.