Vegvesenet har nesten for et år siden stoppet sin bruk av dataverktøyet CrashCube i arbeidet med ulykkesrapporter etter at det ble oppdaget usikkerhet rundt data som er hentet ut med denne type verktøy.

- En større kartlegging er nå satt i gang for å finne ut i hvilke saker verktøyet har blitt benyttet og om det kan ha blitt brukt som bevisgrunnlag i rettsaker. Vi er kjent med at CrashCube også har blitt brukt i to ulykkesrapporter. Disse har vi nå kvalitetssikret, og dataene gitt her er korrekte. Vi jobber fortsatt med å undersøke om verktøyet kan ha blitt brukt i flere rapporter, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Hun understreket alvoret i saken.

- Dersom feil fra vår side har påvirket utfall av straffesaker er dette alvorlig og beklagelig. Derfor samarbeider vi nå tett med Riksadvokaten for å komme til bunns i saken.

Vil være på den sikre siden

Nå utvider Statens vegvesen kartleggingen til å også gjelde kjøretøydata hentet ut ved hjelp av lignende verktøy.

- Annet verktøy har også blitt brukt i ulykkesrapporter. For å være sikre på at våre rapporter er korrekte, går vi nå gjennom alle saker der vi har brukt data hentet ut av slike verktøy, sier Dreyer.

Disse dataverktøyene har i hovedsak blitt brukt som supplement til pålitelige, manuelle utregninger. Begrensningene ved verktøyene har vært kjent.

Rett fra bilens «hjerne»

Moderne biler blir stadig smartere og har mye informasjon lagret i bilens «hjerne». Det er denne type informasjon hendelsesdataverktøyer kan hente ut.

- Fram til vi får full oversikt over hvilke verktøy som har vært brukt og kvaliteten på dataene fra disse, er det full stopp i bruk av data fra slike verktøy. Våre ulykkesgranskere vil kun forholde seg til de manuelle, kvalitetssikrede metodene fram til vi har fått foretatt en full gjennomgang, sier Dreyer.

Dataverktøyet CrashCube ble brukt i begrenset omfang fram til mai 2019 da det ble kjent at Vegvesenets bruk hadde svakheter. Riksadvokaten besluttet i desember 2019 at det skulle bli stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen som er blitt utarbeidet ved bruk av CrashCube.