I Nasjonal transportplan for 2018–2029 satte regjeringa av 300 millioner kroner over seks år til en ordning å utbedre flaskehalser for tømmertransporten, det vil si bruer som på grunn av vektbegrensninger gjør at tømmerbilene må kjøre med mindre lass. Arbeidet er godt i gang og i 2019 er det åtte bruer som forsterkes:

  • Steinsbrua på fv. 21 i Østfold
  • Resa bru på fv. 700 i Trøndelag
  • Vesterli bru på fv. 813 i Nordland
  • Sagstu bru på fv. 152 i Aust-Agder
  • Fidje bru på fv. 406 i Aust-Agder
  • Homme bru og Skaue bru, begge på fv. 455 i Vest-Agder
  • Løkenkvern bru på fv. 237 i Hedmark

I tillegg delfinansieres forsterkning av Folda bru på fv. 17 i Trøndelag.

Vinn-vinn-situasjon

– Det å kunne kjøre flere tømmervogntog på 60 tonn på vegnettet har vært et ønske fra skogbruksnæringa. Når disse bruene er forsterka så kan ganske mange flere tømmertransporter gå med tyngre lass, sier prosjektleder Bernt Iversen i Vegdirektoratet.

– Det er en vinn-vinn-situasjon: Det kan gi bedre økonomi i skogbruksnæringa, og færre vogntog på vegene.

Utfordrende arbeid

Kine Thoresen har ledet Statens vegvesens arbeid med å forsterke Steinsbrua i Østfold.

– Steinsbrua er ei fritt opplagt bjelkebru med betongdekke i ett spenn på 52 meter. Vi har forsterka brua ved å knytte stålet og betongen i konstruksjonen tettere sammen. Det har også vært nødvendig å installere forsterkningsplater på undersida av brua.

– Hva har vært det vanskeligste med arbeidet?

– Sveisearbeidet har vært vanskelig på grunn av lite tilgjengelig arbeidsrom. Det har også vært utfordringer med trafikkavviklingen på stedet mens arbeidet har pågått. Men med godt samarbeid mellom våre og entreprenørens fagfolk har vi fått det til, sier Kine Thoresen.

Nært samarbeid med næringa

Valg av hvilke bruer som er viktigst å få forsterka har skjedd i nært samarbeid med skogbruksnæringa sjøl.

– Steinsbrua i Østfold har vært én av de aller største flaskehalsene for vår næring. Derfor er dette gode nyheter, sier Dag Skjølaas i Norsk Skogeierforbund.

– Med vogntog på 60 tonn totalvekt i stedet for 50 tonn så sparer vi oss for hver fjerde tur. Det reduserer både kostnadene og klimagassutslippene, understreker Skjølaas.

Arbeidet med bruforsterkning fortsetter med nye bruer i resten av seksårsperioden.