Mandag var vegdirektøren med i et direktesendt folkemøte i sosiale medier med samferdselsministeren. Flere av de innsendte spørsmålene dreide seg om Hordfast og E16 Arna-Voss i Vestland fylke. Kan vi velge begge prosjektene? var spørsmålet fra programlederen.

Etter nettmøtet har det kommet reaksjoner som Hovland kommenterer slik:

- Jeg redegjorde for det arbeidet vi har gjort for neste transportplan, der oppdraget var å rangere prosjekt etter samfunnsmessig lønnsomhet. Vi har vurdert alle aktuelle prosjekt opp mot hverandre, sier vegdirektøren.

Min rolle er å gi faglige råd, og det er regjering og Storting som skal beslutte, sier Hovland.

- Vårt arbeid med neste transportplan viser at Hordfast har høy samfunnsmessig nytte. Det gir stor nedkorting av reisetid og det knyttet regioner sammen og utvikler næringslivet.


Hvordan kommer vi raskest i gang?

E16 Arna – Voss er et annet type prosjekt enn Hordfast. Oppgaven er å sørge for at veien er sikker og fremkommelig. Når veien stenges av ras fører det til lang omkjøring via Granvin.

- Jeg tok i sendinga til orde for å dele opp prosjektet hvor vi startet med det mest prekære, nemlig rassikring, sier vegdirektøren.

I dag planlegges E16 som et fellesprosjekt med jernbane. Det betyr at vi ikke kan komme i gang før vi kan få klarsignal for både ny vei og ny bane og med en samlet prislapp på 25 - 26 milliarder kr for det såkalte K5-alternativet.