Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver. Smittevernet går nå over i ny fase med lokale tiltak, basert på kommunenes vurderinger og håndtering av lokale smitteutbrudd. Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende. [

 Bestilling av praktiske førerprøver

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver. Alle bestillinger av praktiske førerprøver skal skje via trafikkskolene.Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.

 For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

 Smittevern ved praktisk gjennomføring

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

For praktiske førerprøver er det innført fire nivåer: Grønt,gult.oransje og rødt

Gjeldende nivå for oppkjøring på alle landets trafikkstasjoner er per 28.8. gult nivå:

Gult nivå  - det vil si ordinære smitteverntiltak

  • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
  •  God håndhygiene.
  •  Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
  •  Klargjøring og oppsummering tilpasses.
  •   Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.