Bileierne må imidlertid dokumentere at kjøretøyet var i parkeringshuset på branndagen 7. januar.

I forbindelse med garasjebrannen på Stavanger lufthavn kan så mange som 1.300 kjøretøy ha gått tapt.

Politiet har uttrykt bekymring for den store pågangen de forventer fra kjøretøyeiere som ønsker å melde bilskiltene tapt, for blant annet å slippe å betale forsikringer på biler som ikke lengre er i bruk.

- Vi gir en generell dispensasjon fra forskriften som pålegger bileiere å melde fra til politiet om at bilskiltet er tapt. Dette vil gjøre det enklere for både politiet og for eierne av kjøretøyene, som nå slipper å gå til politiet før de går til Vegvesenet med tapsmeldingen. Avregistreringen vil i disse tilfellene tilbakedateres til 7. januar 2020, sier Jan Tore Remøy i Statens vegvesen.

Forskriften Statens vegvesen gir dispensasjon fra er kravet i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy («bruksforskriften») § 2-25 (1) om at tap av bilskilt «skal meldes til politiet», jf. bruksforskriften § 6-2.

Dispensasjonen gjelder bare for de tilfeller der eieren kan dokumentere at kjøretøyet er omfattet av brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn tirsdag 7. januar 2020.