Vegvesenets fem vegtrafikksentraler vil ved hjelp av kameraer og tellepunkter i vegbanen og innmelding fra entreprenører og trafikanter sørge for god informasjon om trafikk- og kjøreforhold over hele vårt langstrakte land.

Via automatisk oppdatering av vegmeldinger på Vegvesen.no, NRK tekst-tv og automatisk telefonsvarer kan trafikantene holde seg løpende oppdatert.

- For å sikre best mulig trafikkavvikling på de viktigste vegstrekningene kan det være aktuelt å tvangsdirigere trafikken på alternative kjøreruter. Dette gjøres for å slippe de store problemene med kø i mange timer, spesielt knyttet til hjemfarten 1. og 2. påskedag, sier Therese Thowsen i Statens vegvesen.

Tett samarbeid med de største radiokanalene gjør at Statens vegvesen får riktig og oppdatert informasjon ut til trafikantene raskt. Det vil bidra sterkt til en effektiv levering av informasjon til bilister om kødannelser, hindringer og anbefalte omkjøringsveger.

- Trafikantene må selv også bidra til sikkerhet og en smidig trafikkavvikling. Værforholdene i mars og april kan endre seg raskt både i fjellet og lavlandet. Det betyr at trafikantene må være forberedt og utrustet for vanskelige kjøreforhold, sier Thowsen.

Ved å holde køen bidrar trafikantene til god avvikling av påsketrafikken. Forbikjøringer kan skape farlige situasjoner som igjen fører til oppbremsinger som forsterker kødannelser.