– Det gjelder både når vi sammenligner med uke 10 i 2020, og uke 12 i 2019. Det sier avdelingsdirektør for Transportutvikling, Per Roald Andersen. 

Torsdag 12. mars ser vi at det var stor trafikk over grenseovergangene. Trafikken var 50 prosent høyere enn normalt. Denne uka har imidlertid trafikken blitt sterkt redusert. Torsdag 19. mars var det 72 prosent mindre trafikk enn to uker tidligere, og sammenlignet med året før var reduksjonen på 75 prosent.

Folk holder seg i ro

– Alle trafikktallene våre viser at folk følger oppfordringen om å holde seg i ro. Vi ser en tydelig reduksjon i trafikkmengden på vegene, og det er all grunn til å tro at det skyldes koronasituasjonen. I de store byene er trafikken i snitt redusert med 40 prosent, og også i spredtbygde områder går trafikken kraftig ned. Det er et tydelig tegn på den helt spesielle situasjonen vi er i, sier Andersen.

Bakgrunn om dataene

Statens vegvesen har i dag tilsammen 30 trafikkregistreringspunkter ved de ulike riksgrenseovergangene fra Svinesund i sør til Storskog i nordøst. Datagrunnlaget for beregningene hentes fra disse trafikkregistreringspunktene. Det vil gi et representativ utvalg for å kunne beregne trafikkutviklingen. Det gjøres en sammenligning av døgntrafikken, ukedag mot ukedag. Mandag sammenlignes med mandag osv.

For å få et best mulig bilde av trafikkutviklingen gjøres to sammenligninger:

  •  Døgntrafikken sammenlignes med tilsvarende døgntrafikk i uke 10 i 2020.
  •  Døgntrafikken sammenlignes med tilsvarende døgntrafikk i samme uke i 2019.

For flere detaljer, se vedleggene nederst.

Mer om trafikkutviklingen under Korona på www.vegvesen.no/trafikkutvikling

Talsperson:

Per Roald Andersen, direktør for transportutvikling i Statens vegvesen, mobil 91576765