Alle håndbøkene deles inn i hovedtemaer som planlegging, bygging, drift og vedlikehold, etc. Hvert hovedtema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema blir håndbøkene gruppert etter normaler, retningslinjer og veiledninger.

– Det blir enklere å finne fram til den håndboka du trenger, sier avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Vegdirektoratet.

Både gamle og nye nummer

– Du finner håndbøkene også som liste med de nye numrene. I tillegg har vi lagt ut en liste med både gamle og nye nummer, slik at du kan sjekke på gamle nummer og finne den håndboken du er vant til å bruke – med nytt nummer.

Håndbøkene vil ligge på samme sted som tidligere, på www.vegvesen.no/handboker .

Stor brukergruppe

Statens vegvesens håndbøker brukes av mer enn 35.000 fagfolk i andre etater, hos konsulenter, entreprenører, kommuner, fylkeskommuner og i alle Vegvesenets regioner.

Håndbøkene inneholder etatens fremste spisskompetanse innenfor planlegging, veibygging, drift og vedlikehold og andre veirelaterte fag som arkitektur og estetikk.

Håndbokhierarkiet

Normaler og retningslinjer er kravdokumenter og de viktigste håndbøkene i Vegvesenets håndbokhierarki. Normaler er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig vei eller gate. Veiledninger er hjelpedokumenter til normalene og retningslinjene. De inneholder utdypende fagmateriell og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan brukes.