- Alle søknader blir levert digitalt gjennom vår selvbetjeningsløsning. Allerede i selvbetjeningsløsningen blir det sjekket om ønsket tegnkombinasjon er ledig og om den oppfyller de tekniske kravene. Hvis søknaden går gjennom selvbetjeningsløsningen er det en manuell saksbehandling før søknaden blir innvilget eller avslått, sier Brit Tove Daljord ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Statens vegvesen.

Nysgjerrig på hvilke personlige bilskilt som er godkjent og montert på biler over det ganske land?

Se oppdatert liste fra 25. september (pdf)

En stor andel av de 16 787 søknadene kom allerede første dagen tjenesten åpnet. I september har det kun kommet 916 søknader.

Behandlet over 10 000 søknader

- Vi vet at mange venter spent på om søknaden går gjennom. Siden dette er en ny ordning fikk vi veldig mange søknader på en gang da personlige bilskilt ble lansert. Nå arbeider vi oss fortløpende gjennom bunkene. Vi har passert 10 000 ferdig behandlede søknader. Av disse er 7 283 innvilget. Så langt er det betalt for 2 409 skilt, herav er 1 720 skilt knyttet til et kjøretøy. 2 166 søknader er enten trukket av søkeren selv eller avslått fordi den ikke fyller kravene som vi stiller, for eksempel at det ikke skal være støtende, sier Daljord.

De 16 787 søknadene som er mottatt er fordelt på 9 987 unike søkere. Dette viser at mange har søkt om flere tegnkombinasjoner.