Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på slitte vegdekker både på veg og gang- og sykkelveger. 

Det er planlagt å vedlikeholde vegdekket på over 3.683 kilometer i 2015 – fordelt på 1,409 km riksveger og 2,274 km fylkesveger. Man regner med å bruke 2,3 millioner tonn asfalt denne sommeren.

3,360 kilometer tilsvarer vegen fra Oslo til Gibraltar.

Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut i september.

- Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveger. Litt asfalt på nybygde veger er også med i de 84 kontraktene som vi i disse dager er i ferd med å inngå med asfaltentreprenørene, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

Asfaltleggingen i 2015 - både i tonn og i løpemeter - er noe mer omfattende enn fjorårets sesong.

Slik fordeler asfaltsesongen 2015 seg:

 Totalt antall kmRiksvegFylkesveg
Region øst984417567
Region sør769257513
Region vest689232457
Region midt627174453
Region nord614330284

* Tallene er rundet av til nærmeste kilometer og inkluderer gang/sykkelveg og strekninger med oppretting/flatelapping. Justeringer kan skje.

Sjekk asfaltkartet

Her kommer asfalten - lister og kart!