Prosjektet vil løse opp flaskehalser og bli en stor forbedring for trafikanter i Nye Øygarden kommune og Bergen kommune.

I dag kjører 30.000 biler i døgnet på en tofelts veg med varierende standard. Veien er sårbar med dagens bru som eneste tilkomst til Øygarden.

Det nye vegsystemet vil en få nye firefelts motorveg, egne felt for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveger. I prosjektet inngår 28 bruer, 22 portaler og fire toløpstunneler.

Når dette samles i én stor kontrakt, blir kontrakten for Sotrasambandet den største i anleggskontrakt så langt i Norge.

- Vi vil at folk og næringsliv skal få en enklare reisehverdag. På Sotra har folk ventet lenge på ny vei. Derfor er det en gledens dag når konkurransen om Sotrasambandet nå starter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemelding.

Kostnadseffektiv gjennomføring

Sotrasamband organiseres som et OPS-prosjekt – et offentlig-privat samarbeid. Det betyr at Statens vegvesen nå skal forhandle med og inngå kontrakt med ett selskap som både skal bygge, finansiere og ha ansvar for drift og vedlikehold i 25 år.

Det er vedtatt at tre store prosjekt skal utføres innenfor et offentlig – privat samarbeid (OPS).

Byggestart i 2021

Etter utlysinga vil det være en prekvalifisering. Statens vegvesen vil deretter gå i forhandlinger med tre leverandører før sommeren 2020. Gjennom dialog- og tilbudsfasen skal begge partier bidra til å skape størst mulig forståelse for omfanget. Kontrakt inngås i 2021 og anleggsarbeidet kan da starte opp. Byggetiden for firfeltsvegen er anslått til fem år.

Stortinget vedtok prosjektet i 2018. Etter dette er dette har forberedende arbeider blitt utført for å sikre rask atkomst for entreprenøren.

Det er blant annet bygget en 1500 meter med kabeltunnel, samt kabelgater på dagens Sotrabro for omlegging av høyspentlinjen i området. Statens vegvesen har startet arbeidet med grunnerverv og utbedring av støytiltak for berørt bebyggelse.

Meget kompleks oppgave

Sotrasambandet er et svært komplekst prosjekt som stiller store krav til Statens vegvesen som byggherre, OPS-selskapet og entreprenører. Prosjektarbeidet skal pågå i et meget sterkt trafikkert område, tett på boligområder.

Statens vegvesen sender saken til publisering i databasene for offentlige innkjøp (Doffin og TED) 23. desember. Etter de nødvendige oversettelsene, vil dokumentene være tilgjengelige for markedet i starten av januar 2020.