I dag er den nasjonale refleksdagen. Mange har nok blitt tilbudt en refleks på vei til jobben, slik vi ofte blir på refleksdagen.

Tellinger viser likevel at fire av seks fotgjengere ikke bruker refleks når de er ute i mørket høst- og vinterstid. Mange av dem har antakelig flere reflekser liggende ubrukt – enten hjemme eller i lomma. Utfordringen er å få dem til å huske å feste refleksen på seg når de går ut.

Har du en idé til hvordan flere kan bli mer bevisst sin egen refleksbruk? Da oppfordres du til å sende inn tipset til rita.aarvold@vegvesen.no.

Må endre holdninger

– Jeg tror ikke det er mangel på reflekser som er årsaken til at så mange går uten. Når vi deler ut reflekser tar de aller fleste imot. Men det er ofte dårlig samsvar mellom å eie refleks og faktisk å bruke den ute på veien, sier Rita Aarvold i Statens vegvesen.

Hun minner om at refleks er like viktig på opplyste gater. De fleste ulykker skjer i byene ved kryssing av gaten.

Filmen nedenfor, fra Trygg trafikk, viser tydelig hvor viktig det er å bruke refleks. I 2018 ble tretten fotgjengere drept i trafikkulykker. Fem av ulykkene skjedde i mørket, og til sammen var det seks personer som omkom i disse ulykkene.

Ta vare på vennene dine

Bruker du selv refleks, men ser at venner og kjente går uten? Minn dem på at de også bør ta i bruk refleksene de sannsynligvis har liggende, eller gi dem en av dine.

Kanskje det er lurt å samle alle refleksene sammen med nøklene i en skål i gangen slik at det er lettere å huske dem før du løper ut døra? Eller fordele dem rundt i lommene på alle ytterjakker slik at de er der når mørket faller på?

Hvem har den beste ideen?

Ingen har så langt knekt koden som får majoriteten til å ta i bruk refleksen de allerede vet er livreddende. Kanskje er det du som har løsningen?