De fem vegtrafikksentralene vil ved hjelp av kameraer, tellepunkter og meldinger fra entreprenørene og trafikanter sørge for god informasjon om trafikk- og kjøreforhold over hele vårt langstrakte land.

- For å sikre best mulig trafikkavvikling har vi samarbeid med de største radiokanalene. Dette gjør at vi får riktig og oppdatert informasjon ut til trafikantene så fort som mulig. Slik får bilister beskjed om kødannelser, hindringer og anbefalte omkjøringsveger, sier Therese Thowsen i Statens vegvesen.

- Trafikantene må bidra til en sikker og smidig trafikkavvikling. Værforholdene rundt jul og nyttår kan endre seg raskt både i fjellet og lavlandet. Det betyr at trafikantene må være forberedt og utrustet for vanskelige kjøreforhold, sier Thowsen.

Ved å holde køen bidrar trafikantene til positiv avvikling av juletrafikken.

Forbikjøringer kan skape farlige situasjoner som igjen fører til oppbremsinger som forsterker kødannelser.

Oppdaterte veg- og trafikkmeldinger og nyttige tips for jule- og nyttårstrafikken finner trafikantene på vegvesen.no/trafikk, NRK1 tekst-tv (side 701) eller på telefon 175.

Nyttige lenker