– Det viktigste trafikanter kan gjøre er å senke farten, sier Arild Eckhoff i Isachsen Anlegg AS. Han har 46 års erfaring med arbeid langs vei, og jobber for tiden som HMSK-koordinator (Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) og er ansvarlig for all trafikkomlegging og plan sammen med byggherre på E16 på strekningen Sandvika-Hønefoss.

Når det gjennomføres veiarbeid, har man mange former for «varsling» om at veiarbeid pågår. Det kan være skilt, trafikklys, skilting av omkjøringsveier, kjegler med mer. Arbeidet kan medføre uforutsette hindringer i kjørebanen, omlegginger av vei eller kjørefelt og andre «forstyrrelser». Forstyrrelsene kan variere fra de aller minste, som for eksempel ved arbeid utenom ferdselsarealet, til at trafikanten må ta omveier fordi veien er stengt. Hvilke sikringstiltak fungerer best? Og hva skal til for at du som trafikant senker farten?

Høy fart er fiende nummer én

– Vi prøver alltid å sørge for at trafikken skal flyte så godt som mulig, men vi har tung sikring på plass for å beskytte dem som skal utføre veiarbeidet – sikkerhet er førsteprioritet for oss, understreker Eckhoff.

– Det viktigste tiltaket vi gjør er å få trafikantene til å senke farten – høy fart er fiende nummer én. Min erfaring er at de som kjører den samme strekningen nærmest på autopilot hver dag, tar minst hensyn. De durer på i samme fart som de er vant til, det tar gjerne noen dager før de «oppfatter» at det pågår veiarbeid og senker farten.

– Jeg ser ofte at biler kommer i 80 km/t selv om fartsgrensen er nedjustert til 50 km/t. Dette er veldig farlig både for de som jobber langs veien, men også for bilistene hvis de treffer en av hindringene vi har satt opp. Når fartsgrensen er justert ned, er det en grunn til det! På strekningen jeg jobber på nå for tiden, er det veldig høyt trafikkvolum, og det ser ut til at trafikantene her tar mer hensyn, de er tross alt vant til at det kan være kø og lavere fart her. Det er verre når vi jobber langs motorvei, for eksempel. Jeg har ofte sett at tungtransport durer på i samme fart som før, selv om fartsgrensen er redusert, sier han.

Viktig for folk å se maskiner i sving

– Min erfaring er at det ikke er smart å sette ut skilt eller varsler om pågående veiarbeid før maskinene faktisk er i sving, da respekterer ikke trafikantene den reduserte fartsgrensen. Det er først når de ser arbeid pågår at de reagerer setter ned farten. Vi har også erfart at det fungerer best om vi i tillegg til skilt for eksempel snevrer inn veibanen slik at trafikantene fysisk «tvinges» til å redusere farten.

Eckhoff forteller at det er strenge krav til sikring når veiarbeid pågår, men at på E16-prosjektet er reglene strammet inn ytterligere. Her skal ingen veiarbeidere jobbe nærmere enn to meter fra de fysiske sikringstiltakene. Skal det jobbes nærmere, skal det boltes for hver fjerde meter. Boltingen innebærer at sikringen ikke beveger seg mer enn tre centimeter ved en eventuell påkjørsel.

– Vår viktigste oppgave er å ta vare på folkene som skal gjennomføre veiarbeidet. Vi har god dialog med utbygger og entreprenør som kommer på befaring for å undersøke at sikkerhetsaspektet er ivaretatt, avslutter Eckhoff.