De nye byggereglene som gjør det generelt enklere å gjennomføre tiltak på bebygde eiendommer trådte i kraft 1. juli i år.

Man må fortsatt ha tillatelse fra Vegvesenet

Ola Omenås i Statens vegvesen antar mange nok tenker at de nye, forenklede reglene også må gjelde i forhold til offentlig vei.

- Det er viktig for oss å formidle at det gjør de ikke. Man må fortsatt ha tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen når det gjelder bygging ved riks- eller fylkesvei dersom tiltaket kommer for nært veien i forhold til byggegrensen, eller hvis man vil endre på avkjørselen. Ligger eiendommen ved en kommunal vei, så må man kontakte den aktuelle kommunen, sier han.

Feil plassering av for eksempel en garasje i nærheten av et kryss, kan bety mye for sikten og kan være en fare for trafikksikkerhetenFeil plassering av for eksempel en garasje i nærheten av et kryss, kan bety mye for sikten og dermed være en fare for trafikksikkerheten

 

Nyttig informasjon

vegvesen-siden Bygge langs veg finner du mer detaljert og nyttig informasjon om hva som gjelder og hvordan man forholder seg hvis man som nabo til en vei går med byggeplaner.

Feil kan få fatale følger

Omenås peker på at bygging på en eiendom som ligger ved en trafikkert vei kan få stor betydning blant annet for trafikksikkerheten på det aktuelle stedet.

- Statens vegvesen har ansvar for å påse at byggetiltak ikke går ut over trafikksikkerheten for oss alle. Et eksempel kan være en garasje som settes opp slik at den stenger for sikten i et kryss. I verste fall kan dette få fatale følger for gående, syklende eller kjørende. Vi skal også passe på at tiltaket du gjør på eiendommen tar hensyn til den generelle fremkommeligheten i området. For å nevne noe, sier Omenås.