Utforkjøring er årsaken til halvparten av dødsulykkene. Det viser en analyse fra Statens vegvesen.

Nedgang i antall ulykker

– Selv om det er mange dødsulykker på MC, så ble det faktisk 40 prosent færre drepte på MC i perioden 2009–14 kontra 2005–09. Det viser en analyse vi har gjort av 249 dødsulykker MC i disse årene.

Det forteller Arild Engebretsen som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Han sier nedgangen delvis kan forklares med høyere gjennomsnittsalder på fører, økt hjelmbruk og færre som kjører i rus.

Utforkjøring viktigste årsak

– Den mest vanlige typen utforkjøring er til høyre i venstre kurve, og til venstre i høyre kurve. Nest etter dette er det utforkjøring på rett strekning, opplyser Engebretsen.

En temaanalyse (PDF) av dødsulykker med MC i perioden 2010-2014 viser følgende årsaker:

  • Utforkjøringsulykker: 46 %
  • Møteulykker: 24 %
  • Kryssulykker: 23 %
  • Annet: 7 %

Over halvparten var kollisjoner med andre kjøretøy.

En tredjedel hadde ekstrem adferd

Omtrent en tredjedel av MC-førerne i undersøkelsen viste minst en form for ekstrem adferd.

– Ekstrem adferd er for det meste kjøring godt over fartsgrensa, kjøring uten gyldig førerkort og noen få kjørte i rus. 80 prosent av disse førerne hadde ansvar for at ulykken skjedde, mens 15 prosent hadde delt ansvar, sier Engebretsen.

Nesten en tredjedel viste også klandreverdig adferd. Dette er for det meste høy fart etter forholdene. Blant de med klanderverdig adferd utløse 2/3 ulykken. Av de som hadde normal adferd var 45 prosent årsaken til at ulykken skjedde.

Mest ulykkesutsatt

Antall ulykker på MC har gått ned de siste årene, til tross for at det har blitt flere som kjørere MC. Men det er altså ingen tvil om at MC-førere er de mest ulykkesutsatte i trafikken.

Vegvesenet jobber med en rekke tiltak som skal gi færre ulykker: Eksempler er omfattende føreropplæring, holdningskampanjer, rapportering av «vegfeller» og riktig bruk av hjelm og verneutstyr.

Les også: 136 tiltak mot trafikkdøden skal bidra til 200 færre drepte og hardt skadde om fire år (Vegnett.no)