- Brøytebilsjåfører har behov for å krysse grensen når de brøyter Svinesundbroen, og denne bilen skulle ikke vært stoppet for kontroll. Vi har derfor besluttet å frafalle gebyret som sjåføren ble ilagt, sier Bodil Rønning Dreyer, som er direktør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.

 E6 over Svinesund er svært trafikkert, og godt vintervedlikehold av denne veien har meget høy prioritet både i Norge og Sverige. Gebyret ble ilagt fordi brøytebilen ikke hadde dispensasjon fra kravene til maksimal vekt og bredde.

- Vi vil med det første ta kontakt med Trafikverket i Sverige for å sikre at vi har en felles forståelse for regelverket og nødvendige dispensasjoner for denne type kjøretøy, sier Dreyer.