Påkjørsler med skader på vilt eller større husdyr som sau skal varsles til politiet eller lokal viltnemd. Dette er tindrende klart i Vegtrafikkloven (§12 – plikter ved trafikkuhell) og Dyrevelferdsloven (§4 - hjelpeplikt).

- Slike påkjørsler er dramatisk for både mennesker og dyr! Dette er ikke bare om trafikksikkerhet, men handler også om dyrevelferd. Vi er opptatt av begge, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Er du innblandet i en dyrepåkjørsel er vegdirektørens råd:

  • Meld fra! Ring politiet på 02800, som varsler viltnemda og andre aktører.
  • Om du får tillatelse til å kjøre fra stedet, bidra til å merke stedet hvor påkjørselen skjedde eller hvor viltet ligger

Mange dyr lider nødig

Mange dyr dør på stedet som en følge av en påkjørsel. Men mange blir også skadet og må avlives.

- Vi er kjent med en rekke tilfelle hvor bilfører bare kjører videre med skadet dyr liggende ved veien eller på ferd videre inn i skogen. Mange dyr lider unødig, sier vegdirektøren.

Trafikken er hovedårsak

14.100 hjortevilt – som er rådyr, elg, hjort og villrein - omkommet eller drept utenfor jakta i jaktsesongen 2018-19, noe som er en nedgang på 17 prosent.

Trafikken er viktigste dødsårsak: 7.900 ble drept av bil og 860 av tog, noe som er en nedgang på 14 prosent

Elg og rådyr mest utsatt.

Hele året

Viltpåkjørsler skjer gjennom hele året, men høsten og vinteren er spesielt utsatt. I de mørke årstidene er det vanskeligere å oppdage dyr, som trekker ned til veien når snøen reduserer framkommeligheten i skogen.

Vilt er mest på vandring i skumringstimene morgen og ettermiddag og mer om natten enn på dagen.

Mange tiltak

Vegvesenet gjør mye for å forhindre påkjørsler av vilt, sauer og andre dyr. Ulike tiltak kommer allerede inn i planleggingen av veien og inn i driften og vedlikeholdet av veinettet.

Blant kjente tiltak er viltgjerder, viltoverganger, viltsluser, skilting, rister og ferister i vegbanen, siktrydding, skremsler og trafikk-grep som nedsatt hastighet i utsatte områder og tidsperioder og omkjøringer som f.eks. en følge av villrein-tråkk.

Det arbeides også med informasjonstiltak og føreropplæringen.

- Det skjer mye spennende på forskning- og utredningsarbeidet på området. Vi ser blant annet på lyd (fløyter med høyfrekventert lys monteres på kjøretøy), lys (viltreflektorer i utsatte områder, som reflekterer billyset mot sideterrenget), lukt (kjemiske luktestoffer i form av skum med lukt av mennesker eller rovdyr på stolper og trær) og virtuelle gjerder (elektriske installasjoner som sender ut høyfrekvente lyder i kombinasjon med lyseffekter), sier Grimsrud.

Statens vegvesen er aktiv med internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling, spesielt med Finland og Sverige på dette området.

- Vi lærer av hverandre – både vellykkede tiltak og mindre vellykkede grep.

 

Slik kan du unngå påkjørsel 

  • Vær spesielt oppmerksom i områder med mye vilt eller husdyr, som ofte er skiltet.
  • Hjortevilt er flokkdyr. Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere. Det samme gjelder for sauer og geiter. 
  • Et dyr som tilsynelatende er rolig, kan begynne å løpe foran bilen eller bli skremt.
  • Vilt er mest på vandring i skumringstimene morgen og ettermiddag og mer om natten enn på dagen.
  • Sveip med blikket for å få med deg aktiviteten i vegkanten.
  • Hold farten – både etter fartsgrensen og forholdene, slik at du har mulighet til å stoppe opp.