- Det er ingen tvil om at bruk av sykkelhjelm har en sterk og god virkning mot hodeskader. Derfor anbefaler Statens vegvesen sterkt alle syklister å bruke sykkelhjelm. Men vi vurderer foreløpig at et hjelmpåbud kan medføre at færre bruker sykkel, noe som kan være i konflikt med målet om å øke sykkelbruken, sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Kunnskapsnivået er foreløpig for dårlig til at man med kan si om et hjelmpåbud i Norge vil medføre negative helsekonsekvenser i form av redusert sykling. En undersøkelse som nylig er gjennomført for Statens vegvesen viser at ni prosent under 16 år sier de vil redusere sykkelbruken dersom hjelm blir påbudt. I dag bruker 63 prosent av barn under 12 år sykkelhjelm.

- Vi forslår overfor Samferdselsdepartementet at man intensiverer kampanjeaktiviteter blant barn og unge mellom 12 og 16 år i en periode på to år. Når man ser virkningene av denne tar man opp påbudspørsmålet til ny vurdering, sier Amundsen.