- Vi følger selvsagt Stortingets vedtak om at elbiler skal ha minst 50 prosent rabatt i forhold til bensin-biler i norske bomstasjoner. Så langt har vi ikke vurdert å foreslå andre løsninger. Ikke i Oslo eller andre steder, sier kst. vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Han kommer med presiseringen etter medieoppslag om at Vegvesenet angivelig foreslår å fjerne elbilrabatten i forbindelse med Oslopakke 3.