Våre fem vegtrafikksentraler (VTS) er definert som en kritisk funksjon for samfunnet. Vegtrafikksentralene overvåker trafikken, styrer infrastruktur og informerer løpende om vegtrafikken.

-Vi har mange oppgaver som er viktige overfor samfunnet, sier seksjonssjef for Vegtrafikksentralen Vest Cecilie Bakke Johannssen.

- Først og fremst det som går på trafikkstyring og overvåking. Hver dag gjør operatørene en særdeles viktig jobb for å ivareta trafikksikkerheten.

Veginformasjon er også en viktig del av den daglige driften til VTS-ene. De har daglig kontakt med media om hvilke veger som er stengt og hvordan trafikkbildet ser ut. I tillegg er de en viktig informasjonskanal mot nødetatene.

-Det er mange fine eksempler på hvor god jobb operatørene gjør, og vi er svært viktige for at nødetatene skal få gjøre sine jobb og at samfunnet skal gå rundt bokstavelig talt, tilføyer Johannessen.

Et samlet VTS

- Jeg synes vi takler denne krevende tiden svært godt og jeg er veldig glad i måten hele seksjonen står sammen. I ny organisasjon er VTS-ene mer samlet. Det fungerer svært godt, synes jeg. I tillegg har vi seksjon for beredskap og spesialtransport på samme avdeling som er en svært god ressurs, understreker Johannssen.

-Jeg er glad for at Vegtrafikksentralene nå er samlet i en divisjon. Dette har en god effekt med tanke på samhandling og det å kunne dra nytte av og lære av hverandre. Spesielt i disse tider, ser vi at det fungerer svært godt, tilføyer avdelingsdirektør for Trafikkstyring og beredskap Nils Audun Karbø.

Tar mange forholdsregler

Høyt personellfravær som følge av sykdom eller karantene kan føre til reduserte tjenesteleveranser til samfunnet. For å håndtere dette har Vegtrafikksentralene utarbeidet en plan for å opprettholde driften ved høyt sykefravær. Helt konkret går det på prioritering av hvilke oppgaver den operative delen av VTS skal løse.

-Vi jobber alltid etter prioriteringer. Oppgaver for å sikre liv, helse og miljø skal gjøres umiddelbart, dernest oppgaver for å sikre framkommelighet og materielle verdier som skal gjøres så raskt som mulig og til slutt oppgaver som ikke er tidskritiske i forhold til de overnevnte, kan Johannessen fortelle.

I tillegg har VTS-ene høyt fokus på å unngå smitte, både gjennom renhold og ekstra hygienetiltak på arbeidsplassen.