Publikum må forberede seg på mer venting enn vanlig på enkelte trafikkstasjoner pga redusert bemanning under streiken. På en rekke trafikkstasjoner må de stenge dørene helt i morgen ettermiddag.

Region nord

Samtlige trafikkstasjoner på Helgeland blir stengt, med unntak av trafikkstasjonen på Mosjøen. Alle stasjoner i Salten blir stengt.

I Troms fylke blir Finnsnes trafikkstasjon stengt. Trafikkstasjonene på Storslett og i Tromsø blir åpne, men med redusert bemanning. I Midtre Hålogaland blir alle trafikkstasjoner stengt bort sett fra Sortland.

I Finnmark vil Alta og Kirkenes trafikkstasjoner stenge, de andre har åpent.

Region øst 

På Østlandet tar de sikte på å holde alle stasjoner åpne, men varsler om lengre ventetid enn normalt ved skrankene fordi bemanningen blir på minimumsnivå.

Vegtrafikksentralen vil være bemannet.

Region midt

I Region midt holder alle trafikkstasjonene åpent som vanlig onsdag 28. januar. 

Region sør

I Region sør blir Vegtrafikksentralen bemannet slik at streiken ikke blir merkbar for brukerne.

Men trafikkstasjonene i Drammen, Hønefoss og på Evje må stenge fra kl 13.30. De øvrige trafikkstasjonene i regionen holder åpent, men publikum må regne med lengre ventetid enn vanlig.

Region vest

I Region vest holder alle trafikkstasjonene åpent. Publikum må regne med noe lengre ventetid. Noen steder er førerprøvene flyttet, men de aller fleste sensorene er på plass også i morgen. Vegtrafikkstasjonen har normal bemanning.

Vegdirektoratet

Vegdirektoratet melder om redusert bemanning på sentralbordet og hos Trafikant- og kjøretøytjenester. Regn med litt ventetid.