Det viser en undersøkelse som Respons analyse har gjennomført for Statens vegvesen blant folk som sykler. Undersøkelsen avslører flere interessante funn:

  • 11 prosent av de spurte mener at bilistene har vikeplikt for deg når du sykler over gangfelt.
  • Kun 67 prosent vet at de skal ta hensyn til fotgjengere på fortauet.
  • 50 prosent vet ikke at de kan sykle i kollektivfelt.
  • 32 prosent svarer at de bryter trafikkreglene bevisst.

12 syklister mistet livet i 2016

Det er vår flere steder i landet, og tusenvis av våryre syklister er på vei ut i trafikken. Hvert år blir rundt ti av dem drept og nærmere hundre hardt skadet. I fjor mistet 12 syklister livet i trafikken.

– Vi vet at syklister generelt har stor kunnskap om trafikkreglene, men vi er bekymret for de som ikke kan reglene og de som bevisst bryter dem. Vi ønsker ikke at det skal skje nye ulykker der syklister blir skadet eller drept. Derfor er det viktig at alle kjenner og følger trafikkreglene, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i Statens vegvesen.

– Nå har vi tatt tak i noen av funnene fra undersøkelsen og laget korte animasjoner for å nå ut til enda flere gjennom flere kanaler og sosiale medier, sier Lutnæs. 

Syklister har nesten alltid vikeplikt

Sykler du på gang-/sykkelveg eller fortau, har du alltid vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på annen veg. Det er ulike regler for gang-/sykkelveg eller fortau og for sykkelfelt/vegbane. Dette ønsker vi å synliggjøre i animasjonene. Det er kun når du sykler i kjørebanen eller i vegens sykkelfelt at du har samme rettigheter og plikter som en bilist. Da skal du følge vikepliktsreglene for kjørende:

  • Vikeplikt for trafikk fra høyre (høyreregelen)
  • Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsveg (skiltet vikeplikt)
  • Vikeplikt for gående i gangfelt

 

Du kan sykle i kollektivfelt, men pass deg for blindsonen!

I byene er det kamp om sykkelarealene, og da er det greit å vite at du har lov til å sykle i kollektivfelt. I følge undersøkelsen er det bare rundt halvparten av de spurte som vet det. Skal du sykle i kollektivfeltet, pass på å holde deg unna blindsonen til busser. Hold deg bak.