Det er vår flere steder i landet. 19. april startet Sykle til jobben-aksjonen. Med andre ord, tusenvis av syklister begir seg nå ut i trafikken.

12 syklister mistet livet i 2016

Hvert år blir rundt ti av dem drept og nærmere hundre hardt skadet. I fjor mistet 12 syklister livet i trafikken.

– Vi ønsker ikke at det skal skje nye ulykker der syklister blir skadet eller drept. Derfor er det viktig at alle kjenner og følger trafikkreglene, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i Statens vegvesen.

En undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Statens vegvesen blant folk som sykler viser at mange er usikre på hvilke regler som gjelder. Dette gjaldt blant annet sykling i kollektivfelt og på fortau i tillegg til vikepliktsregler.

Under finner du hvilke regler som gjelder for nettopp disse situasjonene.

Syklister har nesten alltid vikeplikt

Sykler du på gang-/sykkelveg eller fortau, har du alltid vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på annen veg. Det er ulike regler for gang-/sykkelveg eller fortau og for sykkelfelt/vegbane. Dette ønsker vi å synliggjøre i animasjonene. Det er kun når du sykler i kjørebanen eller i vegens sykkelfelt at du har samme rettigheter og plikter som en bilist. Da skal du følge vikepliktsreglene for kjørende:

  • Vikeplikt for trafikk fra høyre (høyreregelen)
  • Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsveg (skiltet vikeplikt)
  • Vikeplikt for gående i gangfelt

 

Du kan sykle i kollektivfelt, men pass deg for blindsonen!

I byene er det kamp om sykkelarealene, og da er det greit å vite at du har lov til å sykle i kollektivfelt. I følge undersøkelsen er det bare rundt halvparten av de spurte som vet det. Skal du sykle i kollektivfeltet, pass på å holde deg unna blindsonen til busser. Hold deg bak.