Det er 16. gang at Statens vegvesen arrangerer Teknologidagene i Trondheim. Siden starten har både programomfang og deltakerantallet økt år for år, og Teknologidagene byr også denne gangen på en spennende miks av fagdebatter, lynforedrag og innlegg til fagsesjoner som går i dybden på enkeltfag.

Det handler om å få folk og varer fram

Teknologidagene 2019 innledes av en fellessesjon med temaet «framkommelighet». 

– God framkommelighet er et felles mål for alle oss som jobber innen samferdsel og transport. I bunn og grunn handler det om å få folk og varer trygt fram. Med økte klimautfordringer, rivende teknologisk utvikling og mange aktører i transportsektoren synes jeg det er spennende at vi på Teknologidagene kan løfte fram et av våre kjerneområder, framkommelighet, sier fungerende FoU-sjef Ole Kristian Sollie som i disse dager plasserer de siste brikkene på programmet for fellessesjonen.

– Temaet «framkommelighet» rommer veldig mye. På Teknologidagenes åpningssesjon har vi fått spennende innledere til å belyse hvordan god eller dårlig framkommelighet påvirker hverdagen vår, muligheter for verdiskaping og samfunnssikkerhet, forteller han.

I smørøyet for nettverksbygging

Teknologidagene retter seg mot fagfolk og andre med interesse for samferdsel fra både forskningsmiljø, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og departement i tillegg til fra Statens vegvesen. I løpet av uken vil landets dyktigste fagfolk dele sine kunnskaper innen veg- og transport. 

– Teknologidagene er et sted der man kan få innblikk i siste utfordringer, siste teknologi og nyeste resultater på enkelte fag og prosjekter. Men like viktig er Teknologidagene som arena for nettverksbygging. Her møter du representanter fra både myndighet, forskning og næringsliv. Det er slik sett midt i smørøyet for nettverksbygging, slår Sollie fast.

De siste årene har antallet deltakere ligget rundt 1000, og FoU-sjef Sollie tror og håper på god deltakelse også på årets konferanse. Særlig ønsker han velkommen nye vegholdere fra fylkeskomunene og fra Nye veier.

– Vegnettet er en helhet, og vi er etter hvert mange som både bygger og vedlikeholder disse. Da trenger vi gode samhandlingsflater og diskusjoner. Jeg tror Teknologidagene er med på å styrke dette, mener han.

Her kan du melde deg på Teknologidagene 2019 (egencia.qondor.com)

Program og praktisk for Teknologidagene 2019