Fra før har Vegvesenet stengt alle trafikkstasjoner foreløpig til og med torsdag 26. mars.

- Nå stenger vi også våre publikumsresepsjoner på våre kontorbygg, sier Vidar Lødrup – som er direktør for Fellesfunksjoner i Statens vegvesen.

Dette vil bli iverksatt fra og med mandag og vil gjelde inntil videre.

Bakgrunnen er at Statens vegvesen ønsker å bidra til redusert smittefare av koronaviruset.

Etaten har fra før innført som hovedregel hjemmekontor for sine ansatte. Det aller meste av fysiske seminarer og fysiske møter med eksterne deltakere er allerede avlyst eller utsatt.

Besøkende vil finne informasjon på ytterdøren med beskjed om at de må ringe personen de skal besøke for å bli hentet, eller kan ringe Sentralbordet eller Kontoradministrasjon lokalt (telefonnummer oppgis) for å få kontakt.