45-åringen fra Tromsø skal lede den nye divisjonen som har ansvaret for drift og vedlikehold av riksveiene og utbyggingsprosjekter opp til 200 millioner kroner. Divisjonen har om lag 900 ansatte og har sitt divisjonskontor i Tromsø. Direktøren rapporterer til vegdirektøren og er en del av ledelsen i Statens vegvesen.

Laksforsmo kommer til Vegvesenet fra egen konsulentvirksomhet, men har tidligere hatt lederstillinger i Troms kraft og Torghatten.

- Jeg er glad for at Bjørn har takket ja til stillingen. Vi har vært heldig med å kunne velge av mange gode søkere både fra egen organisasjon og eksternt. Bjørn har godt dokumenterte lederegenskaper og svært relevant erfaring for oss i en krevende omstillingstid. Evnen til å se helhet og skape resultater for framtiden blir viktig for den nyetablerte landsdekkende divisjonen med hovedkontor i Tromsø, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Bjørn Laksforsmo vil tiltre sin stilling 19. mars.

Statens vegvesen omorganiserte sin virksomhet fra nyttår. Da ble fem tidligere regioner omdannet til seks divisjoner i tillegg til Vegdirektoratet.

Stein Johnny Johansen som har vært konstituert i stillingen går til divisjon Utbygging, hvor han er avdelingsdirektør for Utbyggingsområde nord.