. Gjennomsnittet for de siste fem årene var 40 drepte. Tallet på trafikkdrepte er historisk lave, og trenden nedover har holdt seg gjennom sommeren.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene.

- Vi skal videre ned. Ambisjonen er at ingen mister livet i trafikken, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

13 av de trafikkdrepte var fører eller passasjer i personbil. 7 var MC-førere.

Vi ser et relativt lavt tall når det gjelder MC-ulykker denne sommeren. Men MC-førere har en betydelig høyere risiko enn andre trafikanter. 

- Jeg gleder meg over at ingen fotgjengere mister livet denne sommeren, sier Grimsrud. 2 syklister omkom i sommermånedene i år, samme tall som sist sommer. Snittet de siste fem årene har vært fem drepte syklister i juni, juli og august. 

 

Dominerende årsaker


Utforkjøringer var årsak til 13 av dødsfallene, mens 3 omkom i møteulykker. 

 

Årets tre første kvartal

Hittil i år er det registrert 65 drepte i trafikken i årets første åtte måneder mot 62 i tilsvarende periode i 2018.I 2017 var det 67 trafikkdrepte pr. 3 kvartal. 

 

 

Trafikkdrepte juni, juli og august 2019
Trafikantgruppe201420182019
Fotgjenger 2 1 0
Sykkel 7 2 2
Moped 0 1 0
Lett MC 2 0 0
MC 11 9 7
ATV/Traktor 1 1 0
Personbil 24 14 13
Bobil/Varebil 1 0 1
Tungbil 1 1 1
Buss 4 0 1
Annet 1 0 0
SUM 54 29 25

 

 

Kontakt:

Pressekontakt: 902 68 143 (ikke SMS)

E-post: pressevd@vegvesen.no