SINTEF Teknologi og samfunn har sett på utbredelse, bruk og konsekvenser av førerstøttesystemet ACC i biler på norske veger. Utredningen er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen. ACC automatiserer to sider ved bilkjøring - nemlig fart og avstand til bilen foran. Systemet har derfor potensiale for å øke trafikksikkerheten.

Sikkert, men kan gi uønskede hendelser

SINTEF konkluderer med at ACC-systemet ikke reduserer trafikksikkerheten. Det er ikke rapportert om noen ulykker der ACC-systemet har vært direkte årsak til ulykke.

- Vi ser at kjøreoppgaven blir stadig mer automatisert. ACC-systemet er fortsatt ganske nytt, og utviklingen skjer raskt. Vi ønsket en gjennomgang av hvordan det kan påvirke trafikksikkerheten, sier Anne Beate Budalen i Statens vegvesen.

Til tross for at systemet er å regne som trafikksikkert, kan det oppstå uønskede hendelser. Enkelte sjåfører har opplevd at systemet mister kontakt med kjøretøyet foran eller at de har måttet gripe inn og bråbremse fordi systemet ikke reagerer raskt nok.

Viktig med god informasjon til nye brukere

Erfaring viser at ACC-brukere raskt lærer seg systemets begrensninger, og tilpasser seg deretter. Men samtidig som belastningen på føreren blir mindre, kan det også gjøre sjåføren mindre oppmerksom.

- I vårt trafikksikkerhetsarbeid er det viktig å ha innsikt i hvordan systemet virker i trafikken, og hvordan vi som bilførere blir påvirket av og tilpasser oss systemet. sier Budalen.

SINTEF peker på at det er viktig med god informasjon til nye og uerfarne brukere, slik at de er innforstått med at de ikke kan overlate hele kjøreoppgaven til systemet.