Totalt ble det i fjor kjøpt konsulenttjenester for 3 141 millioner kroner.

Beløpet gjelder bruk av konsulenter i forbindelse med utbygging og forvaltning av etatens om lag 10 000 km riksveger. Dette kommer fram i årsrapporten for 2016.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er fornøyd med at bruken av konsulenter har gått ned.Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er fornøyd med at bruken av konsulenter har gått ned. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Reduksjon også for riks- og fylkesveger samlet

Det er fylkeskommunene som dekker konsulentkjøp knyttet til investeringsoppgaver på fylkesveg. Ser vi på riks- og fylkesveger samlet, er det totalt i 2016 kjøpt konsulenttjenester for 3 770 millioner kroner. Dette er en reduksjon på om lag 150 millioner kroner sammenlignet med året før, eksklusiv prisstigning. 85 prosent av kjøpene gikk til vegformål, og dette dreier seg i hovedsak om bistand til planlegging og prosjektering.

Reduksjonen kommer som følge av at vegdirektør Terje Moe Gustavsen i 2016 innførte skjerpede krav til styring av tjenestekjøp.

– Statens vegvesen vil alltid ha behov for fleksibiliteten som innleie av konsulenter gir, men jeg er fornøyd med at pila nå peker i riktig retning, sier Gustavsen.

Les Statens vegvesens årsrapport for 2016 (PDF, 15MB)