Med den kommende ansettelse av ny divisjonsdirektør er hele den nye Vegvesen-ledelsen på plass. Man har ventet med prosessen til vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kom på plass i november, slik at hun fikk mulighet til å påvirke innholdet i stillingen og valget av hvem som skal ha den.

Stein Johnny Johansen er i dag konstituert i stillingen.

På søkerlisten er det en kvinne og 11 menn. Hele sju søkere har fått innvilget anonymitet etter de reglene som gjelder.

Fra Vegvesenets egne rekker har Turid Stubø Johnsen (52), Trond Michael Andersen (52) og Stein Johnny Johansen (58) søkt.

Av andre kjente søkere er Ørjan Larsen (33) fra Kvaløya og Thorbjorn Gaarder (64) fra Oslo.

Statens vegvesen Drift og vedlikehold består av om lag 900 medarbeidere og har divisjonshovedkontor i Tromsø.

.

1Trond Michael Andersen52TrondheimAvdelingsdirektør
2Mann49  
3Thorbjorn Gaarder64OsloChief Credit Officer
4Mann59  
5Stein Johnny Johansen58KvaløyslettaKst. divisjonsdirektør
6Turid Stubø Johnsen52DrøbakRegionvegsjef
7Mann45  
8Ørjan Larsen33KvaløyaChief Product Officer
9Mann55  
10Mann51  
11Mann57  
12Mann42