Vegvesenet kontakter nå EU for å høre hva de vil gjøre for å sikre systemet som skal sikre at reglene for kjøre- og hviletide følges. Hensikten med ordningen, som brukes i hele Europa, er at sjåførene skal få et bedre arbeidsmiljø, økt trafikksikkerhet og sikre lik konkurranse i bransjen.

-Det digitale fartsskriversystemet er ødelagt. Nå må vi ta i bruk andre metoder dersom vi ønsker å holde en effektiv kontroll med tungbilkjøringen på norske veger, sier Poul-Erik Christensen, overingeniør ved Svinesund kontrollstasjon til Vegen og vi.

Enkel oppskrift

På nettet ligger en enkel oppskrift på hvordan sjåfører med hjelp av enkelt utstyr til 650 Euro kan «jamme» fartsskriveren, det vil si få den til å markere hvile, mens den i realiteten kjører som normalt. For 1200 Euro får man kjøpt et system for å endre dataene i ettertid. Har man kjørt ulovlig, kan man endre dataene slik at alt ser tilsynelatende lovlig ut.

 Tar kontakt med EU

Christensen understreker at manipulering med fartsskriveren utgjør en alvorlig trussel for veisikkerheten og utgjør en uakseptabel negativ innflytelse på fair konkurranse transportørene mellom. Han peker på at dette medfører en reell fare for andre trafikanter i form av overtrøtte og slitne sjåfører. 

– Vi vil ta kontakt med EU for å gjøre oppmerksom på saken og høre hva de vil gjøre for å gjenopprette troverdigheten til kontrollsystemet, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet, .

 «Bare til opplæringsformål»

 Den polske selgeren av utstyret svarer i en mail til Vegen og vi at utstyret er russisk-produsert og er en videreutvikling av utstyr som var på markedet for to år siden, men som etterlot elektroniske spor. Selskapet skriver at de ikke tar juridisk ansvar for misbruk av utstyr som de selger og som fra dem er ment til opplæringsformål.