- Med økt bevissthet om faremomenter kan vi gjøre spådommen til skamme, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet.

Statens vegvesen laget i fjor en analyse av alle 153 dødsulykker med MC i femårsperioden 2005 – 2009 – og har dermed dannet seg en klar formening om årsaker til de mange ulykkene.  

Det har vært en gledelig nedgang i skadetallene, men det er likevel ingen tvil om at MC-førere er langt mer utsatt enn bilførere. Sjansen for å bli drept som MC-fører er tolv ganger høyere enn som bilfører.

Årsakene


Noen av grunnene til dette er:

  1. Halvparten av de forulykkende førerne hadde kjørt MC i bare en eller to sesonger. «Rustne» MC-førere har dårligere ferdigheter, og gjør lettere feil.
  2. MC-førerne er den utløsende faktor i 66 prosent av ulykkene. I 20 prosent av ulykkene var en motpart ansvarlig.
  3. En tredel av MC-førerne omkom som en følge av ekstrem atferd, det vil si at de kjørte med høy fart og/eller var ruspåvirket da ulykken skjedde. Dette er en liten gruppe førere, som er sterkt overrepresentert i statistikken.

I analysen kom man fram til at forhold ved vegen var avgjørende for seks prosent av de 153 dødsulykkene. Eksempler er olje i vegbanen, løs grus, ujevnheter og hull i vegdekket. 

Rådene

Frisk opp!

«Rustne» MC-førere må ikke overvurdere sine ferdigheter. Start sesongen med et oppfriskningskurs! Politiet, NAF, MC-klubber, trafikkskoler og Vegvesenets trafikkstasjoner har ulike typer opplegg og kurs.

MC-førere: Bli sett!

Det er ingen skam å bli sett i trafikken! De siste årene er det blitt vanligere at MC-førere bruker hjelm og kjøreutstyr med refleksdetaljer og farger som gir bedre synlighet, og dette har utvilsomt bidratt til færre skader og dødsfall. Men fortsatt er det mange sortkledde MC-førere.  

Kjør defensivt!

Mange ulykker skjer når MC-føreren ikke behersker farten og ikke gir seg selv gode nok sikkerhetsmarginer. MC-førerne må gi andre trafikanter sjansen til å oppdage deg! Plassér motorsykkelen i vegbanen slik at du kan kompensere for egne eller andres feil.

Bilister: Vær oppmerksom!

Det er minst et halvår siden bilistene var vant til å ha motorsyklister som medtrafikanter. Oppmerksomhet på andre trafikanter er avgjørende for færre ulykker! En typisk ulykkessituasjon er når en bil svinger til venstre uten å se motorsykkelen, eller undervurderer det MC-førerens fart. Bilister må være svært oppmerksom på feltskifte i lav hastighet. Det kan komme en MC-fører i større fart.