Så langt i 2018 er det 4 449 som har meldt seg opp til praktisk prøve, men 670 (15 prosent) fikk tommelen ned etter oppkjøringen. I 2016 var det 4 531 som meldte seg til oppkjøring, og 829 strøk (18 prosent).

79-åring tok MC-lappen

Hittil i år er en av ti som har stilt til oppkjøring (498 personer), eldre enn 50 år. Av disse var 52 over 60 år og fire var eldre enn 70 år.

I løpet av de siste fem åra er en 79-åring i Alta den eldste som har tatt MC-lappen, og det skjedde i 2014.

Mannen er i dag 83 år og heter Sigmund Karlstrøm.

– Det var en gammel drøm som gikk i oppfyllelse, forteller Karlstrøm.

Han hadde kjørt MC i yngre år, men førerkortet som han tok i 1958, hadde gått ut på dato. I 2014 realiserte han drømmen, og det skjedde etter at en fetter av ham lokket med at de sammen kunne ta turen «Route 66» fra Chicago til Los Angeles. Karlstrøm kjøpte seg umiddelbart en 125 kubikk og startet opptreningen. Turen ble dessverre aldri gjennomført, fordi Karlstrøm fikk slag i 2015.

Sykkelen er solgt, men 83-åringen har ikke lagt MC-livet på hylla.

– Nå jakter jeg på en litt større sykkel, og målet for neste sesong er en 250 kubikk. Man er jo ikke død før man er død, humrer Karlstrøm, som optimistisk følger med både på Finn.no og andre aktuelle nettsteder for at drømmesykkelen skal stå klar til våren 2019.

Se videoreportasje fra TV Nord som ble sendt etter at Karlstrøm hadde kjørt opp.

MC involvert i 19 prosent av dødsulykkene

Ved utgangen av 2017 var det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert 164 114 tunge motorsykler, og tallet har økt med nær 30 prosent fra 2012. MC utgjør om lag fem prosent av kjøretøyene på norske veier, men de er involvert i 19 prosent av dødsulykkene. Over halvparten av dødsulykkene med MC involvert i 2017, skyldes utforkjøringer (58 prosent), og dernest kommer møteulykker (21 prosent).

Sammenliknet med bilførere er risikoen for å bli drept eller hardt skadd (per mill.km) 16 ganger høyere for tung MC, heter det i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 (PDF).

Tall fra SSB viser at antall drepte og hardt skadde MC-trafikanter har økt hvert år fra 2011 til 2016 (fra 86 til 149), Fra 2016 til 2017 var det en svak forbedring i antall drepte – 22 personer ble drept i 2016, mens 20 ble drept i 2017. Det var 122 MC–trafikanter som ble hardt skadd i 2017.

Så langt i år har 15 personer blitt drept på MC. Fordelingen på fylker er: 

  • Akershus: 3
  • Hordaland: 2
  • Rogaland: 2
  • Trøndelag: 2
  • Aust-Agder: 1
  • Møre og Romsdal: 1
  • Oppland: 1
  • Sogn og Fjordane: 1
  • Telemark: 1
  • Østfold: 1 

Farligst i byområdene

I de ni største byområdene (Osloregionen, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Nedre Glomma regionen, Grenland og Tromsø) har det vært en negativ utvikling hva gjelder drepte og hardt skadde på MC/moped. Om vi sammenligner gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde i perioden 2004-2007 med perioden 2014-2017, var det en økning på 4 prosent i byregionene, mens landet for øvrig hadde er nedgang på 29 prosent. (Kilde: Trafikksikkerhetsutviklingen 2017 (PDF)). 

Stadig flere bestiller oppkjøring via nettet 

Vegvesenets nettsider finner du alt du trenger å vite dersom du ønsker å ta førerkort for tung motorsykkel eller andre kjøretøy. Via nettsiden kan du også bestille time til oppkjøring.

Så langt i år er det syv av ti som har valgt å benytte Vegvesenets selvbetjeningsløsning på nett (gjelder for alle kjøretøy), mens det i samme periode i 2017 var tre av ti som valgte nettløsningen.

På Vegvesenets nettsider finner du også gode tips om sikker motorsykkelkjøring.